https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Przedawnienie długu – co to jest?

przeterminowane zadłużenie - podniesienie zarzutu przedawnienia

Spis Treści

W dzisiejszych czasach sporo osób ma do czynienia z przeróżnymi długami i zobowiązaniami finansowymi wobec innych osób czy też podmiotów. Ich spłacanie jest konieczne, ale czasami z różnych względów może okazać się niemożliwe. Warto sprawdzić czym jest termin przedawnienia długu i czego dokładnie on dotyczy.

 

Przedawnienie długu – najważniejsze informacje

O przedawnieniu długu można mówić w momencie, gdy wierzyciel spóźni się, aby skierować sprawę do komornika sądowego. Termin przedawnienia może różnić się w zależności od rodzaju długu i tego, jakiego podmiotu on dotyczy.

Przedawnienie długu – czym jest i czy jest możliwe?

Przedawnienie długi jest dosyć korzystną sytuacją dla dłużnika, bowiem oznacza to, że dalsze spłacanie swoich zobowiązań nie będzie konieczne. Po upływie terminu przedawnienia długu mamy prawo podnieść zarzut przedawnienia odmawiając uregulowania zobowiązania.

Czy można odzyskać przedawniony dług?

W przypadku spłaty zobowiązania należy mieć na uwadze to, że odzyskanie wpłaconych kwot na poczet przedawnionego roszczenia będzie niemożliwe. Jeśli dokonasz spłaty zadłużenia, nie będziesz prawdopodobnie w stanie już odzyskać pieniędzy.

Przedawnienie długu u komornika

Jeśli chodzi o przedawnienie długu u komornika to jest to w praktyce niemożliwe. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego do dnia jego zakończenia zawieszeniu ulega bieg przedawnienia.

Jak nie płacić przedawnionego długu bankowego?

Debet na koncie bankowym i inne długi wynikające z umowy rachunku bankowego przedawniają się po dwóch latach. Jeśli jednak czynności są już prowadzone przez komornika, przedawnienie długu bankowego nie jest możliwe.

Co to jest bieg przedawnienia i jak go obliczyć?

Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany. Sytuacja w której dług zostaje uznany przez dłużnika przerywa bieg przedawnienia. Wszczęcie egzekucji również prowadzi do przerwania biegu przedawnienia. Termin przedawnienia długu liczy się od dnia wymagalności roszczenia.

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu?

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Jeśli przedawnienia na roszczenia majątkowe wynoszą 3 lata, a roszczenie stało się wymagalne 1 marca 2022r. to termin przedawnienia przypadnie na 31 grudnia 2025r. Wówczas zarzut przedawnienia może zostać podniesiony od 1 stycznia 2026r.

Przerwanie biegu przedawnienia

Wszelkie sytuacje takie jak mediacje z wierzycielem, uznanie roszczenia lub czynności przed sądem prowadzą do przerwania biegu przedawnienia. Zwykłe wezwanie z nakazem zapłaty zobowiązania lub złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności również da taki rezultat.

Data wymagalności roszczenia

Wszystko rozpoczyna się od dnia wymagalności poszczególnych roszczeń. Dzień ten do data, w której wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od swojego dłużnika. Przedawnienie roszczeń oznacza natomiast, że po upływie określonego terminu, wierzyciel nie może domagać się już zapłaty od dłużnika. Spłata przedawnionego długu nie jest konieczna.

Co w przypadku egzekucji komorniczej?

W przypadku toczącego się postępowania komorniczego nie może dojść do przedawnienia długów. To ze strony dłużnika konieczne jest dopilnowanie wszelkich kwestii związanych z przedawnieniem długów.

Czy komornik ma obowiązek sprawdzić przedawnienie?

Komornik ma możliwość zbadania przedawnienia długu i jest to jego obowiązek. Trzeba też pamiętać o tym, że terminy przedawnienia mogą się od siebie różnić. Warto je znać dla konkretnej sprawy, aby wiedzieć kiedy dług uległ przedawnieniu.

Wniosek o przedawnienie długu

Jeżeli chodzi o przedawnienie długu to należy wiedzieć, że dzieje się to samoczynnie. Z tego właśnie powodu złożenie wniosku nie jest konieczne i taka czynność nie istnieje w świecie prawniczym. Warto jednak dowiedzieć się, czy konkretny dług jest przedawniony. Upływ terminu przedawnienia zawiesza się natomiast na czas trwania postępowania egzekucyjnego lub gdy toczy się postępowanie sądowe.

Gdzie sprawdzić przedawnienie długu?

Najprostszym rozwiązaniem by sprawdzić czy przedawnienie długów już miało miejsce jest Biuro Informacji Kredytowej. Trzeba pamiętać jednak o tym, że niekiedy nawet po przedawnieniu długów, te nadal są wpisane do rejestru. Jeśli dług jest przedawniony można uniknąć odpowiedzialności za niespłacone zobowiązania.

Skutki przedawnienia długu

Przede wszystkim po przedawnieniu długu wierzyciel nie ma prawa żądać jego zapłaty. W momencie gdy następuje przedawnienie długu, jako dłużnik nie musisz spłacać dalszych zobowiązań. Nie musisz również tego nigdzie zgłaszać, ponieważ wszystko dzieje się samoistnie.

Jakie długi się przedawniają?

Przedawnienie długów ma miejsce jedynie w przypadku roszczeń majątkowych. Dotyczy to m. im. nieuregulowanych zobowiązań za usługi telekomunikacyjne, raty kredytu, pożyczki czy też faktury za towary lub usługi. Niektóre długi jednak nigdy się nie przedawniają czego przykładem są roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy.

Kiedy dług się przedawnia?

Przedawnienie długów to zagadnienie, które regulowane jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Terminy przedawnienia mogą się od siebie różnić, choć dla wielu spraw wynoszą przeważnie 3 lata. Dla porównania długi spadkowe przedawniają się po sześciu latach. Jeśli sąd uzna, że zarzut przedawnienia jest wiążący, sprawa zakończy się sprawnie.

Kiedy dług się nie przedawnia?

Przedawnienie roszczeń nie może nastąpić w kilku sytuacjach. Są to m. in. roszczenia wydobywcze wynikające z prawa własności nieruchomości czy też roszczenia o naprawienie szkody jądrowej na osobie.

Czy po 10 latach dług ulega przedawnieniu?

Sporo w tym przypadku zależy od konkretnej sprawy. Przykładowo przedawnienie długu spadkowego po zmarłej osobie to okres sześciu lat. Ogólny termin został w ostatnich latach zmieniony – poprzednio było to dziesięć lat. Obecny termin przedawnienia wynosi sześć lat.

Jaki jest termin przedawnienia?

Podstawowy termin przedawnienia długu wynosi sześć lat. Termin przedawnienia roszczeń jest jednak różny. Z tego właśnie powodu warto sprawdzić dostępne w sieci tabelki, dzięki którym można sprawdzić jak sprawa wygląda w konkretnym przypadku.

Jak uwolnić się od firmy windykacyjnej?

W momencie gdy długi uległy przedawnieniu, niczego już więcej nie musisz robić. Nie musisz podejmować żadnych rozmów z windykacją, ponieważ żadnymi dostępnymi legalnie sposobami nie są oni już w stanie uzyskać od Ciebie jakichkolwiek pieniędzy.

Czy długi z chwilówki się przedawniają?

Okres w którym roszczenia wynikające z umowy na chwilówkę przedawniają się wynosi 3 lata. Jeśli jednak toczy się już postępowanie egzekucyjne dług nie może zostać wyzerowany. Z tego właśnie powodu jest to coś, co należy mieć na uwadze.

Co w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

Również w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi 3 lata. Należy również określić precyzyjnie termin wymagalności danego rozliczenia. Może być nim chociażby termin płatności faktury.

Pożyczki od osób prywatnych

W momencie gdy termin płatności minie, wierzyciel jako osoba prywatna ma sześć lat na to, by dochodzić swoich praw. Po tym okresie następuje przedawnienie długu.

Jak udowodnić przedawnienie długu?

Przedawnienie długu następuje w momencie, gdy dany wierzyciel przez konkretny okres nie dokonał żadnych działań mających na celu odzyskanie swoich pieniędzy. Po danym czasie dłużnik nie musi podejmować już żadnych kroków, by udowodnić przedawnienie.

Pomoc prawnika i banki

W wielu przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika. Przydaje się to przy sprawach związanych z bankami np. w przypadku kredytu hipotecznego. Brak jego spłaty sprawi, że bank wypowie umowę kredytu, co sprawi że dług stanie się wymagalny.

Podsumowanie

Wszelkie ustawy i pojęcie przedawnienia długu znajduje się w kodeksie cywilnym. Przedawnienie długu (przeterminowanie długu) to szansa dla dłużnika, by uwolnić się od danych zobowiązań finansowych. W wielu przypadkach nie jest to jednak takie proste i wymaga czasu oraz braku działań ze strony wierzyciela.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...