https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Niespłacone chwilówki co mi grozi

niespłacone chwilowki - kto może pomoc w spłacie chwilówki

Spis Treści

Masz problem ze spłatą zaciągniętej chwilówki? Firma windykacyjna zaczęła dzwonić z przypomnieniami? W poniższym artykule dowiesz się, jak wygląda procedura spłaty chwilówki po terminie, kiedy chwilówka ulega przedawnieniu, jak możesz uzyskać pomoc podczas spłaty chwilówki i jak rozłożyć chwilówkę na raty. Dowiedz się czy i co grozi za niespłacenie chwilówki?

Spłata chwilówki po terminie
Spłata chwilówki po wyznaczonym terminie niesie za sobą konsekwencje natury prawnej, większość z nich umieszczona jest w umowie zawartej pożyczki i dokumentach, które z umową otrzymujesz. Konsekwencje braku spłaty umowy to m.in.:

odsetki liczone od terminu daty spłaty – w takich sytuacjach dobrze pamiętać o tym, że prawnie wg kodeksu cywilnego (art.481§2) maksymalna wysokość odsetek od niespłaconego zadłużenia to 11,2% rocznie. Jak wyglądają procedury po niedotrzymaniu terminy spłaty? Prawnie pożyczkodawca może pisemnie wezwać Cię do uregulowania zadłużenia, najczęściej z wykorzystaniem listu poleconego, e-mail, sms. Po otrzymaniu takiego upomnienia prawnie masz 30 dni na uregulowanie zadłużenia, razem z narosłymi odsetkami i dodatkowymi opłatami. Jeśli po upłynięciu tego terminu nadal nie spłaciłeś zadłużenia, wówczas pożyczkodawca może wypowiedzieć podpisaną umowę.
dodatkowe procedury związane z wypowiedzeniem umowy ze strony pożyczkodawcy – w momencie wypowiedzenia umowy pożyczkodawca może żądać od Ciebie zwrotu całej kwoty, która widnieje na umowie, procedura ta ma miejsce na drodze sądowej lub pozasądowej. W praktyce oznacza to, że firma składa sprawę do windykacji lub pozew do sądu. Jak w praktyce wygląda praca windykacji? Duże firmy, szczególnie te podpisujące umowy chwilówek zazwyczaj mają własne oddziały windykacyjne, ich pracownicy kontaktują się z Tobą osobiście, niestety czasami zdarzają się nawet sytuację nachodzenia w mieszkaniu. Podczas rozmów z firmą negocjacyjną ustalane są terminy i warunki spłat chwilówek, a przynajmniej tak wygląda procedura ta od strony prawnej. Często jednak klienci skarżą się na bezprawne zachowanie tego typu firm i zastraszaniem. W przypadku mniejszych firm pożyczkowych, dług zostaje sprzedany oddzielnej firmie windykacyjnej, wówczas zmienia się osoba pożyczkobiorcy, któremu dług należy spłacić. Taka wymiana to % zysk dla nowego pożyczkodawcy, w zależności od ustalonej kwoty %, czasami nawet 50-70%. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku postępowania sądowego, pożyczkodawca kieruje wniosek do sądu, a później sprawa toczy się w postępowaniu ugodowym bądź zwyczajnym. Obie procedury skutkują wydaniem odpowiedniego dokumentu, który uruchamia komornika. Jak widać konsekwencje niespłacenia chwilówki i nie podjęcia żadnych działań mogą prowadzić do poważniejszych problemów.

Przedawnienie długu chwilówki
Przedawnienie chwilówek jest regulowane przez kodeks cywilny, artykuł 118:

„Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia
wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

Co w praktyce oznacza, że termin spłaty chwilówki przedawnia się dokładnie po 3 latach. Samo przedawnienie należy liczyć od dnia, kiedy należało spłacić daną ratę, czyli od dnia, kiedy narastają odsetki.

Czy w takiej sytuacji wystarczy przeczekać 3 lata, żeby pozbyć się zadłużenia?

Niestety nie do końca, pożyczkodawca jest zabezpieczony szeregiem paragrafów, które potrafią przerwać proces przedawnienia zadłużenia.

Jak mówi Art. 123 Kodeksu cywilnego:

„Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.”

W ramach tych czynności, firmy pożyczkowe zazwyczaj stosują takie działania przerywające przedawnienie, jak:

stałe działania windykacje względem dłużnika,
rozpoczęcie procedur sądowych.

Spłata chwilówek pomoc
Jeśli masz problem z firmą windykacyjną, potrzebujesz pomocy w mediacjach lub pomocy prawnej. Warto zgłosić się wówczas do kancelarii anty-windykacyjnej, firmy prawniczej, która specjalizuje się w oddłużaniu pożyczek, oddłużaniu chwilówek. Firmy pożyczkowe często stosują bezprawne procedury przed którymi ochronisz się podpisując pełnomocnictwo. Być może chwilówka czy pożyczka jest już przedawniona, co ciężko sprawdzić samemu. Zapraszamy do kontaktu, udzielimy Ci pełnoprawnej pomocy w procesie wyjścia z zadłużenia na każdym etapie mediacji. Zastanawiasz się kto może pomoc w spłacie chwilówki? Skontaktuj się z nami.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...