Główne obszary pomocy prawnej:

Pomoc w kredytach CHF
Upadłość konsumencka
Zwrot prowizji bankowej
Audyt
Odpowiedz na pozew
Reprezentacja dłużnika na licytacjach komorniczych
Dopłaty do szkód
OC/AC
Wypowiedziana umowa kredytowa
Ochrona prawna majątku
Wypowiedziany leasing

Główne obszary pomocy prawnej:

Pomoc w kredytach CHF
Upadłość konsumencka
Zwrot prowizji bankowej
Audyt
Odpowiedz na pozew
Reprezentacja dłużnika na licytacjach komorniczych
Dopłaty do szkód
OC/AC
Wypowiedziana umowa kredytowa
Ochrona prawna majątku
Wypowiedziany leasing

Na czym polega problem z windykacją ?

Windykatorzy są sprytni i skłaniają dłużnika do zawierania niekorzystnych porozumień, np, mamiąc go wizją umorzenia części długu, proponując mu podpisania dokumentu, w którym dłużnik godzi się na dobrowolną egzekucję. Mówiąc krótko, mącą stan prawny. Dłużnik jest skutecznie zdezorientowany – i dlatego naszym pierwszym zadaniem jest sprawdzić, jaki ten stan rzeczywisty jest – opowiadają właściciele kancelarii.

Kiedy przeprowadza się oddłużanie z komornikiem?

Gdy kancelaria dokona uporządkowania stanu prawnego klienta, to – w drugiej kolejności – równolegle uruchamia działania prawne. Czasami polegają one na znalezieniu alternatywnego finansowania dla dłużnika, które pozwoli przynajmniej w części zaspokoić roszczenia. Drugą płaszczyzną działań prawnych jest działanie mające na celu wyhamowanie całego procesu windykacji. Jak ? – Przede wszystkim podejmujemy negocjacje, żeby jak najdłużej sprawa nie trafiła do sądu. A jeśli już jest na wokandzie, to staramy się wszystko maksymalnie opóźnić. Opóźnianie windykacji może mieć różne formy. Kancelaria Antywindykacyjna TM obsługuje głównie przedsiębiorców, więc możliwości ma sporo. Na przykład przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej dłużnika, co sprowadza się do powiązania go z innymi podmiotami gospodarczymi. Chodzi o to, żeby zapobiec utracie płynności w działalności  klienta.

"Placówka antywindykacyjna",  to nie Kancelaria Antywindykacyjna.

Działalność firm antywindykacyjnych, w ramach swobody świadczenia usług, nie wymaga spełnienia jakichkolwiek wymogów, poza tym wiążącymi się z prowadzeniem standardowej działalności gospodarczej. W konsekwencji nie jest konieczne uzyskanie, licencji lub zezwoleń, gwarantujących posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.

Jednak spora część doradza dłużnikom w sposób, który nie tylko nie jest skuteczny, ale ewidentnie prowadzi do powstania dodatkowych kosztów po stronie osoby zadłużonej. Takie doradztwo przynosi zupełnie przeciwne efekty od oczekiwanych. Na Rynku usług prawnych powstają jak grzyby po deszczy firmym oferujące  usługi antywindykacyjne. Świadczą je podmioty przypadkowe, często nie mające zaplecza prawnego, wabią swoich klientów fałszywymi statystykami w zakresie ilości wygranych spraw, procentowej skuteczności, czy też ilości lat na rynku. Takich firm należy unikać, warto zweryfikować w KRS dane firmy, jej rok założenia i jej fałszywe oferty na stronach internetowych. Wszelkie placówki antywindykacyjne,  to nie kancelarie antywindykacyjne, klienci muszą zacząć myśleć by unikać w przyszłość problemów, na pewno moment gdy stali się już dłużnikami nie jest najlepszym momentem, ale warto nie wpakować się w dodatkowe problemy prawne, i co najważniejsze nie stracić ostatnich pieniędzy!

Antywindykacja -to przede wszystkim pomoc a nie sztuczka prawna.

uwaga!!! na oszustów czyhających na ludzkie nieszczęście.

Antywindykacja, to są działania ściśle związane ze stosowaniem prawem. Polega to na wykorzystywaniu możliwości, jakie stwarzają obowiązujące przepisy. Chodzi o to, by pomóc dłużnikom w odzyskiwaniu płynności finansowej. Trzeba wiedzieć, jak blokować procedury, które umożliwiają szybkie wyegzekwowanie wierzytelności, a także jak prowadzić negocjacje z instytucjami finansowymi Jeśli jest już naprawdę źle proponujemy klientowi, by zaczął od nowa. Kancelaria Antywindykacyjna – reprezentuje klientów w relacjach z wierzycielami. Nie nakłaniamy klientów do unikania odpowiedzialności. Nigdy nie podważamy zasadności prawomocnego roszczenia oraz że trzeba się z niego wywiązać.Zachowanie balansu w takiej sytuacji, chodzi tylko, żeby przy tym nie wylać dziecka z kąpielą, zatapiając dłużnika. Antywindykacja nie jest od tego, żeby załatwić komuś spokojne życie za pożyczone pieniądze. Dłużnik nie jest przestępcą z założenia. Często przyczyną niewypłacalności są niewypłacalności innych kontrahentów, czy też zmieniające się okoliczności środowiska biznesowego.

Jak pracuje kancelaria antywindykacyjna ?

 Zaczynamy od audytu, a później oferta działań jest personalizowana w zależności od sytuacji klienta.

W tej sytuacji nie jest łatwo zdobyć zaufanie. – Nie pobieramy opłat na początku, pracując niejako „pro publico bono”. Rozliczamy się dopiero, gdy dług udało się zrestrukturyzować .

Aby móc wydostać się spod ciężaru długów trzeba sobie uświadomić jedną, prostą zasadę – firmy windykacyjne mogą zaoferować dłużnikowi korzystniejsze warunki spłaty długu niż wierzyciele pierwotni. To jest fakt. Banki chciałaby mieć takie narzędzia jak windykatorzy, ale krępuje im ręce Komisja Nadzoru Finansowego.

Pierwszym krokiem po otrzymaniu wezwania do zapłaty powinno być zawsze dokładnie przeanalizowanie stanu faktycznego i prawnego zobowiązania oraz zbadanie, czy okoliczności nie budzą wątpliwości co do zasady i wysokości wskazanego zadłużenia.

Trzeba pamiętać, że jeśli dłużnik będzie bierny, to wierzyciel nie będzie tracił czasu i następny kontakt w sprawie to będzie pozew z sądu lub nakaz zapłaty, do którego dłużnik będzie musiał się ustosunkować już w terminie 14 dni. Idąc dalej, jeśli dłużnik nie podejmie żadnych czynności, to orzeczenie się uprawomocni i wierzyciel będzie się mógł domagać swoich roszczeń na drodze windykacji komorniczej.