https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Spis Treści

Upadłość konsumencka to przede wszystkim doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą uwolnić się od długu z powodu swojej niewypłacalności. Trzeba mieć na uwadze jednak to, że w kwestii ogłoszenia upadłości konsumenckiej istnieją pewne konsekwencje, które należy znać. Czasami zdarza się też tak, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe. Kiedy więc taka sytuacja ma miejsce?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procesem, którego zadaniem jest oddłużenie osoby fizycznej z powodu niewypłacalności dłużnika. W momencie gdy dłużnik utracił zdolność do dalszej spłaty swoich zobowiązań pieniężnych, może złożyć on wniosek o upadłość konsumencką.

Konieczność spłaty wierzycieli

Aby ogłosić upadłość konsumencką konieczne jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Następuje likwidacja majątku i jego spieniężenie, a z uzyskanych pieniędzy spłata się poszczególnych wierzycieli. Cały proces regulowany jest przez prawo upadłościowe, w którym zawarte są wszelkie reguły i zasady.

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Dana osoba fizyczna jest niewypłacalna w chwili, gdy straciła zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Należy mieć na uwadze jednak to, że możliwe jest jedynie ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – oznacza to, że nie w każdym przypadku upadłość będzie możliwa do wykonania.

Ogłaszanie upadłości konsumenckiej

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać wszelkie niezbędne informacje, bowiem w przeciwnym razie sąd może oddalić wniosek. W przypadku postępowania upadłościowego wiele osób decyduje się również na uzyskanie pomocy prawnej. Ustawa nie określa również, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka.

Jakie warunki należy spełnić by ogłosić upadłość konsumencką?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest spełnienie kilku warunków. Aby rozpocząć procedurę upadłościową dłużnik musi napisać wniosek, w którym uzasadni powód braku swojej wypłacalności. Sąd w każdym przypadku bada działania dłużnika, które doprowadziły do stanu niewypłacalności i w niektórych przypadkach może oddalić dany wniosek o upadłość konsumencką.

Kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niemożliwe?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niemożliwe w momencie, gdy dłużnik nie wskaże całego swojego majątku. Wniosek o upadłość zostanie wówczas oddalony. W przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, złożenie wniosku również będzie niemożliwe.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Aby ogłosić upadłość konsumencką nie można prowadzić firmy oraz nie można doprowadzić do zadłużenia na skutek swojego niedbalstwa. Dodatkowo jeśli w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, sąd oddali wniosek.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Wniosku o ogłoszenie upadłości nie mogą złożyć osoby, które we własnym imieniu prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Upadłość nie dotyczy też rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne lub inną działalność gospodarczą.
Złożyć wniosek mogą jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej a upadłość konsumencka

Osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej lub też być wspólnikiem firmy w momencie, gdy chce ubiegać się o możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jest ona bowiem jak sama nazwa wskazuje – jedynie dla osób fizycznych.

Zawieszanie działalności firmy

Również w momencie, gdy sam dłużnik ma zawieszoną działalność gospodarczą, nie będzie w stanie ogłosić upadłości konsumenckiej. Zawieszenie firmy nie oznacza bowiem jej trwałego zamknięcia firmy. Jeśli więc chcesz ogłosić upadłość, musisz w pierwszej kolejności zamknąć firmę.

Wspólnicy osobowych spółek handlowych

Sąd odrzuci również wniosek dłużnika w momencie, gdy gdy jest on komandytariuszem w spółce komandytowej oraz akcjonariuszem i odpowiada za długi spółki.

Niewypłacalność wskutek niedbalstwa

Warto mieć na uwadze również to, że jeśli dana osoba doprowadziła do swojej sytuacji wskutek rażącego niedbalstwa wniosek zostanie oddalony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oddłużenie jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Posiadanie zbyt niskiego długu

W momencie gdy dług jest niski i może dojść do spłaty zobowiązań, ogłoszenie upadłości konsumenckiej również nie będzie możliwe. W takiej sytuacji osoba zadłużona może bowiem spłacać swoje zobowiązania i robić to regularnie.

Postępowanie upadłościowe w przeszłości

Gdy osoba zadłużona wnosiła o ogłoszenie upadłości w ostatnich dziesięciu latach i zostało to zatwierdzone przez sąd, kolejny złożony wniosek w tym czasie będzie odrzucony. Warto o tym pamiętać, szczególnie w momencie gdy uda Ci się pozbyć swojego długu. Nie warto popełniać bowiem dwa razy tych samych błędów, bo ma to swoje konsekwencje.

Podsumowanie – kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest spełnienie pewnych warunków. W przeciwnym razie nie można ogłosić upadłości konsumenckiej – wniosek zawsze będzie odrzucony przez sąd.
Jeśli natomiast spełniasz wszystkie warunki, kancelaria radców prawnych może pomóc Ci w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...