https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Przedawnienie długu u komornika

czy komornik ma obowiązek sprawdzić przedawnienie, jak długo komornik może ściągnąć dług,postępowanie egzekucyjne

Spis Treści

Roszczenia majątkowe mogą ulec przedawnieniu. Jak można się domyślić, po jakimś czasie po prostu znikają. Ważne jest jednak, z jakim długiem mamy do czynienia i jak dużo czasu musi upłynąć, aby faktycznie roszczenie się przedawniło. Czym jest przedawnienie długu u komornika sądowego? Czy jest w ogóle możliwe? Jak powinien wyglądać wniosek o przedawnienie długu? Po ilu latach przedawnia się dług? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu!

 

Dług u komornika — co to jest?

Każdy z nas choć raz w życiu miał problemy finansowe. Jedne przebiegają łagodniej, inne zabierają wszystko. Ważne jest, by się nie poddawać. Dochodzi czasem jednak do takich sytuacji, że naszymi długami i spłatami zajmie się komornik. Nawet przedsiębiorca, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, może skończyć z egzekucją komorniczą na karku. Zadłużenie, które spłacamy u komornika to powszechny wynik niefortunnych zdarzeń lub złego operowania pieniędzmi.

Skąd bierze się dług u komornika?

Zadłużenie komornicze to nic innego jak efekt niespłacanych zobowiązań. Powody, które doprowadziły do takiej sytuacji, mogą być rozmaite. Może to być kredyt niespłacony na czas lub zbyt dużo zobowiązań wziętych na raz. Niespłacone alimenty także doprowadzają w efekcie do zadłużenia u komornika. Nic w tym dziwnego — zasady dla osób płacących alimenty są bardzo restrykcyjne i warto się ich trzymać, by nie musieć mierzyć się później z długiem u komornika, umorzenie postępowania egzekucyjnego odbywa się na wniosek wierzyciela lub pod długim czasie bezskutecznej egzekucji.

Jak sprawdzić zadłużenie u komornika sądowego?

Zadłużenie u komornika warto kontrolować. Niestety, komornik sam z siebie, z dobrej woli nie poinformuje zadłużonego o kwocie, jaką ten ma do spłaty. Aby dowiedzieć się, ile faktycznie pieniędzy należy spłacić, trzeba złożyć specjalny wniosek o wskazanie wysokości zadłużenia. Można wykorzystać gotowe wzory wniosków lub napisać go w pełni samodzielnie. Warto wiedzieć, ile ma się długu u komornika, aby być świadomym konieczności prowadzenia spłat.

Czym jest przedawnienie długu?

Zaległości finansowe, takie jak pożyczki, rachunki za czynsz, rachunki za media to dość poważna sprawa. Można być pewnym, że prędzej czy później znajdą się osoby, które z chęcią się o nie upomną. Zazwyczaj tą osobą jest wierzyciel we własnej osobie. Niekiedy spotyka dłużnika dość przykra sprawa, ponieważ wierzyciel wynajmuje specjalną firmę windykacyjną. Jak mówi prawo, wierzyciel ma prawo domagać się spłaty długu. Nie może jednak robić tego w nieskończoność. Kodeks cywilny uwzględnia bowiem taką sytuację, jaką jest przedawnienie długu. Termin przedawnienia zależeć będzie od charakteru długu.

Przedawnienie długu u komornika — co warto wiedzieć?

Dłużnicy zastanawiają się, czy możliwe jest przedawnienie długu u komornika. Doszłoby wtedy do umorzenia postępowania egzekucyjnego, którego wszczęcie jest niezwykle trudną sytuacją dla dłużnika. Niestety, długi u komornika nie mogą ulec przedawnieniu, ponieważ bieg terminu przedawnienia roszczenia ulega zawieszeniu w momencie, kiedy nastąpi wszczęcie egzekucji komorniczej wobec dłużnika. Tutaj warto podkreślić, że do komornika trafiają wyłącznie roszczenia majątkowe objęte sądowym nakazem zapłaty.

Czy przedawnienie długu u komornika jest możliwe?

Teoretycznie do komornika trafiają wyłącznie sprawy długów nieprzedawnionych. Jednak sam wyrok może pochwalić się swoim terminem ważności. Przedawnia się on po 6 latach. Tyle czasu ma wierzyciel, aby doprowadzić do wszczęcia egzekucji. Jeśli tego nie zrobi w tym terminie lub spóźni się, komornik jest zobowiązany do odprawienia go z kwitkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sam wierzyciel przedstawi dokument, który potwierdzi przerwanie biegu przedawnienia.

Przedawnienie długu w Polsce — czy jest możliwe?

Sposobów na zadłużenie jest sporo, dlatego mało możliwe jest, by każdy z nas nie miał z jakimś do czynienia. Alimenty, rachunki za usługi telekomunikacyjne, pożyczki, kredyty — to tylko niektóre przykłady. Nie ma się więc co dziwić, że przedawnienie długów w naszym kraju jest możliwe. Nie każdy dłużnik trafia jednak do rejestru i nie w przypadku każdego rozpoczyna się proces windykacyjny.

Jak doprowadzić do przedawnienia długu?

Osoby z długami bardzo często zastanawiają się, jak przedawnić dług. Kluczową radą jest ta, by nic nie robić. Każde działanie ze strony wierzyciela czy dłużnika może doprowadzić do tego, że dojdzie do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Czego warto się więc wystrzegać? Na pewno nie warto składać wniosku o rozłożenie długu na raty czy wpłacać na konto wierzyciela choćby najmniejszych sum.

Kiedy może dojść do przedawnienia długu u komornika?

Długi przedawniają się w zależności od rodzaju roszczeń. Termin przedawnienia wynosi jedynie rok, jeśli osoba otrzymała mandat za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej. Termin przedawnienia długu przypada na 2 lata, jeśli chodzi o dług pracodawcy wobec pracownika czy dług wynikający z nieuregulowanych zobowiązań za usługi telekomunikacyjne. Jeśli roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, przepada ono po trzech latach.

Co o przedawnieniu mówi ustawa?

W naszym prawie istnieje ustawa, która mówi o przedawnieniu długów. Mówi bardzo wyraźnie, że do przedawnienia długów może dojść po 6 latach, natomiast w przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą czas przedawnienia roszczenia wynosi 3 lata. W 2019 roku doszło do nowelizacji, w której okres egzekwowania roszczeń danego rodzaju zmniejszył się z 10 lat na 3. W tym okresie wierzyciele mają pełne prawo dochodzenia swoich pieniędzy.

Jak sprawdzić, czy dług uległ przedawnieniu?

W zależności od typu roszczenia, przedawnienie będzie miało inny termin. Zanim podejmiemy się sprawdzania, czy dług został przedawniony, warto skonkretyzować typ zadłużenia. Przykładem są długi bankowe. Jeśli dana osoba ma problem ze spłatą karty kredytowej czy większych rat, można śmiało stwierdzić, że termin przedawnienia tego długu nastąpi po 3 latach od wymagalności. By dokładnie określić datę, trzeba sprawdzić moment spłacenia ostatniej raty.

Co należy zrobić, jeśli dług się przedawnił, czyli jak pozbyć się przedawnionego długu.

W momencie, kiedy doszło do przedawnienia roszczenia, nie trzeba już spłacać wierzyciela. Co ciekawe, nawet jeśli sprawa trafi do sądu, w interesie wierzyciela leży udowodnienie, że termin roszczenia minął. W sytuacji, kiedy nie ma żadnych dowodów mogących wpłynąć na decyzję sądu, sędzia uznaje przedawnienie z urzędu, bez specjalnego zbierania dowodów czy przesłuchiwania świadków.

Przedawnienie długu u komornika — jak to działa?

W sytuacji, gdy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik musi jak najszybciej się do tego odnieść. Komornik nie zajmuje się sprawdzaniem, czy dług został przedawniony, czy nie. Do umorzenia egzekucji może doprowadzić jedynie specjalny wniosek, którego zadaniem jest udowodnienie, że minął czas wierzyciela na roszczenia. Prawomocnie stwierdzony dług u komornika może przedawnić się dopiero po 10 latach. Tak więc egzekucja komornicza będzie zagrażała nam przez wiele lat.

Czy wniosek o przedawnienie długu może zadziałać?

Od 2018 roku każdy konsument może wesprzeć się specjalnym wnioskiem chroniącym przed nieuzasadnioną egzekucją. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń minął, konsument ma prawo do złożenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Dokument ten musi zawierać dodatkowe załączniki i informacje, takie jak dane Sądu Rejonowego, pozwanego i powoda, wartość przedmiotu sporu, prośbę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, dane dotyczące wyroku Sądu Rejonowego i uzasadnienie wraz z informacjami co zajął komornik, jaka jest kwota sporu oraz dowodami.

Jak napisać wniosek o przedawnienie?

Jeśli zwróci się do Ciebie wierzyciel długu, który został przedawniony, wystarczy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Wystarczy dokonać tego telefonicznie i odmówić uregulowania zobowiązania. Jest to podyktowane najnowszymi przepisami, według których to wierzyciel musi udowodnić, że nie minął jeszcze okres przedawnienia. Jeśli zaś chodzi o długi względem sieci komórkowej, należy wysłać specjalne pismo mówiące o przedawnieniu długu. Warto napisać w nim po prostu, że nie uznaje się długu, ponieważ zgodnie z przepisami minął czas na ubieganie się o nie.

Czym jest bieg przedawnienia i jak liczyć?

Czym jest dokładnie bieg przedawnienia? Jest to okres, w którym nalicza się przedawnienie długu. W zależności od typu zadłużenia, bieg przedawnienia może być różny. Co ciekawe, bieg przedawnienia również liczy się na kilka sposobów, w zależności od rangi zadłużenia. Jeśli masz do spłaty zobowiązanie, które wygasa w okresie krótszym niż 2 lata, okres ten liczony jest co do dnia. Jeśli natomiast chodzi o inne długi, liczy się je do końca roku kalendarzowego. Przykładem: przedawnienie kredytu, którego ostatnia rata miała miejsce 30 czerwca 2018 roku jest liczone do końca 2021 roku, a nie do 30 czerwca 2021 r.

Jakie są skutki przedawnienia długu?

Skutkiem przedawnienia długu jest fakt, że dłużnik może odmówić jego spłaty, kiedy wierzyciel przypomni sobie o tym. Nie narazi to dłużnika na żadne konsekwencje prawne. Dłużnicy zawdzięczać to mogą obecnym przepisom, które weszły w życie w 2018 roku. Konsumenci nie muszą już obawiać się, że przedawnione długi będą egzekwowane, ponieważ do tego nie dojdzie.

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

Bieg przedawnienia przerywa się poprzez każdą czynność sądową, jaka zostanie rozpoczęta. Jeśli dłużnik uzna roszczenie ze strony wierzyciela, również nastąpi przerwanie biegu przedawnienia. Mediacje działają w podobny sposób. Dopóki każda z powyższych czynności nie zostanie zamknięta, przedawnienie nie będzie mogło ruszyć dalej.

Kiedy dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia?

Bieg przedawnienia nie może zostać rozpoczęty, a kiedy jednak tak się stanie, ulega zawieszeniu w takich sytuacjach, kiedy wierzycielem dłużnika jest jego własne dziecko, jak i w przypadku roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych. Podobnie sprawa wygląda, jeśli stronami przeciwko sobie są małżonkowie. To przesuwa w czasie koniec terminu przedawnienia.

Jakie długi się nie przedawniają?

Zastanawiasz się, jakie długi nigdy nie ulegną przedawnieniu? Chodzi tutaj głównie o kilka wyjątków, takich jak roszczenie właścicieli rzeczy o zniszczenie współwłasności rzeczy, roszczenie negatoryjne wynikające z prawa własności nieruchomości (wynikające z prawa atomowego) oraz roszczenia wydobywcze wynikające z prawa własności nieruchomości.

Przedawnienie długu a alimenty

Najczęściej spotykanym typem zadłużenia w naszym kraju są alimenty. Jednocześnie trudno jest je wyegzekwować. Co prawda komornik może je ściągać samodzielnie ingerując w pensję dłużnika. Komornik może pokusić się nawet o 60% pensji, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli z tego powodu utworzą się długi, nie ma tutaj kwoty wolnej od potrąceń. Alimenty należą do płatności okresowych, a więc przedawnienie ich jest możliwe po 3 latach.

Czy możliwe jest przedawnienie długów spadkowych?

Kwestią dość zawiłą jest przedawnienie długów spadkowych. Bazując na regułach i zasadach można stwierdzić, że przedawnienie roszczenia jest możliwe po 3 latach. W sytuacji, kiedy cała sprawa trafi do sądu, wszystko może się zmienić. Roszczenie może zostać potwierdzone wyrokiem sądowym. W takiej sytuacji bieg przedawnienia znacznie się przedłuża. Zamiast 3 lat, trzeba czekać 9, aby doszło do przedawnienia roszczeń. Tak naprawdę jednak bieg przedawnienia będzie zależał od rodzaju należności, więc każda sprawa może być nieco inna.

Przedawnienie długu a BIK

Nabywane długi sprawiają, że można mieć większe kłopoty, niż się wydaje. Przede wszystkim zalegając ze spłatą kredytu, sporo osób automatycznie trafia na listę BIK, czyli do Biura Informacji Kredytowej. To tam można sprawdzić aktualne zadłużenia, a przy okazji dociec, czy doszło już do przedawnienia długu. Są też sytuacje, kiedy dług nadal jest wpisany do BIK, mimo, że jest to przedawniony dług. Warto wnioskować o usunięcie błędnego wpisu.

Egzekucja a bieg przedawnienia — dlaczego jest wstrzymywany?

Dlaczego bieg przedawnienia jest wstrzymywany w momencie, kiedy dojdzie do egzekucji komorniczej? Można powiedzieć, że egzekucja jest jednym wielkim działaniem, które generuje czas, dlatego bieg przedawnienia jest wstrzymywany na ten okres. Komornicy obecnie są stosunkowo zapracowani, natomiast dłużnicy nie współpracują. To wpływa na bieg czasu. Gdyby bieg przedawnienia nie był wstrzymywany, prawdopodobnie większość długów zostałaby przedawnionych w okresie prowadzenia egzekucji.

Podsumowanie

Długi to dość skomplikowany temat. Mogą pojawić się w każdym momencie życia czy prowadzenia działalności. Niezależnie od tego, czy chodzi o dług wobec instytucji bankowej czy dług u komornika, mogą one ulec przedawnieniu. Każde roszczenie ma jednak swój czas przedawnienia. Z pewnością znacznie lepiej jest nie doprowadzać do takich sytuacji. Niestety, nie zawsze jest się w stanie przewidzieć, jak potoczą się inwestycje i czy będą owocne, czy może doprowadzą do długów. Uznanie roszczenia czasem jest dobrą opcją, jednak w sytuacji, kiedy nie ma z czego spłacić długów, lepszym wyjściem jest czekanie na przedawnienie długu, bez wykonywania jakichkolwiek czynności prawnych. Teraz już wiesz ile trwa ściąganie długu przez komornika,  jak sprawdzić zajęcie komornicze i po ilu latach jest przedawnienie
.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...