https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Upadłość konsumencka – co to jest?

Spis Treści

Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszły przepisy nowelizacji prawa upadłościowego. Oznacza to, iż cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej jest uproszczony zarówno dla wnioskującego, jak i dla wierzyciela. Skróceniu uległ także cały proces trwania postępowania. Coraz większa liczba dłużników chce skorzystać z nowych możliwości jakie daje im prawo, aby odzyskać stabilność finansową i skutecznie wydostać się z zadłużenia. Epidemia koronawirusa zachwiała polską gospodarką, co powoduje, że wprowadzenie nowelizacji zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest nieocenionym rozwiązaniem dla poszkodowanych w okresie pandemii konsumentów.

 

Z wpisu dowiesz się czym jest upadłość konsumencka, kto może się ubiegać o jej ogłoszenie, czy w każdej sytuacji warte jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oraz jakie są tego konsekwencje w przyszłości.

Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe podejmowane na wniosek osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna i posiada zaciągnięte długi u wierzycieli. Głównym celem ogłoszenia upadłości jest możliwość szybszego spłacenia, lub całkowitego umorzenia części lub całości długów. Kiedy konsument staje się niewypłacalny? Jest to sytuacja kiedy suma jego zarobków nie jest w stanie pokryć kwoty zobowiązania finansowego.  Może być wiele przyczyn upadłości konsumenckiej – od rażącego niedbalstwa doprowadzającego do swojej niewypłacalności, do utraty zdolności do wykonywania zawodu.

Kto może się ubiegać?

Upadłość konsumencka została przewidziana dla osób, które nie są w stanie wywiązać się z obowiązku spłaty wobec wierzycieli. Zgodnie z nowymi przepisami możliwe jest prowadzenie wobec zadłużonych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą postępowania tak, jak w przypadku innych konsumentów.  Nie musisz już także podawać powodu niewypłacalności. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć niemalże każda osoba, jednakże powinieneś znać niezbędne informacje odnoszące się do polskiego prawa. Konieczna będzie także pomoc w znalezieniu najlepszej drogi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Z pewnością wiele czasu i wysiłku zaoszczędzisz korzystając z usług  kancelarii. Samo ogłoszenie upadłości jest znacznie łatwiejsze niż przed nowelizacją– wystarczy, że osoba dopełni wymagań formalnych. Trudniejsze będzie natomiast osiągnięcie samego oddłużenia. Całkowite umorzenie długu będzie możliwe tylko w okolicznościach, gdy dłużnik nie będzie posiadał żadnego majątku oraz będzie trwale niezdolny do wykonywania jakichkolwiek pracy zarobkowej. Co istotne konsument ma prawo do ogłoszenia upadłości, nawet jeżeli doprowadził do niej w sposób umyślny – podejmując działania doprowadzające do niewypłacalności. Oczywiście wnioski w takich sytuacjach będą inaczej rozpatrywane niż te, które popadły w długi z innych przyczyn, na które konsument nie miał wpływu. Warto wiedzieć, że wniosek może zostać złożony do sądu przez dłużnika jak i przez wierzyciela.

Czy warto ogłosić?

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest żmudny i skomplikowany. Zanim upewnisz się, że to jedyne słuszne rozwiązanie, przeanalizuj skalę problemów finansowych które pojawiły się na horyzoncie. Ogłoszenie upadłości nie zawsze wiąże się z całkowitym umorzeniem długów, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i otrzymuje indywidualny plan spłaty.  Decyzja o umorzeniu długu lub nie, nastąpi jednak dopiero po przeprowadzeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli, czyli po sprzedaży całego majątku przez syndyka. Syndyk będzie ustalał okoliczności powstania zadłużenia oraz przyczyny niewypłacalności. Sąd będzie ustalał czy dłużnik zasługuje na umorzenie wszystkich długów i czy stan niewypłacalności został osiągnięty w wyniku rażącego niedbalstwa, czy w sposób niezawiniony.  Jeżeli okaże się, że dłużnik jest w stanie ogłosić upadłość części zadłużenia, plan spłat może obejmować sprzedaż mienia konsumenta. W takim wypadku niezbędne może się okazać sprzedanie mieszkania lub samochodu.

Konsekwencje

Istotne jest, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą także ważne konsekwencje.  Jest to przede wszystkim utrata praw do zarządzania swoim majątkiem oraz stałe informowanie syndyka o stanie posiadanego majątku. Kolejną konsekwencją jest ograniczenie ilości umów dotyczących obiektów użytku codziennego, które będzie zawierał w przyszłości konsument. Jeżeli osoba ogłaszająca upadłość bez przyczyny porzuci swoje źródło zarobku, może się narazić na umorzenie postępowania. Spowoduje to w przyszłości zablokowanie możliwości oddłużania.Nowelizacja przepisów bez wątpienia ułatwia ogłoszenie upadłości oraz znacznie przyspiesza przejście przez cały proces. Zanim jednak zdecydujemy się na to rozwiązanie, zastanówmy się czy podjęliśmy wszelkie inne działania mające na celu zlikwidowanie zadłużenia. Jest to jedna z ważniejszych życiowych decyzji.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...