https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Jak działa upadłość konsumencka?

Spis Treści

Upadłość konsumencka to pojęcie, które choć znane, nie zawsze jest dla nas jasne. Jest to specjalna procedura sądowa, która pozwala na oddłużenie tych , którzy przestali radzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Czy upadłość konsumencka jest opłacalna? W jaki sposób przebiega proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Z poniższych treści dowiesz się, czym jest upadłość konsumencka, w jaki sposób wystosować wniosek o upadłość konsumencką, jak zmieniło się prawo upadłości konsumenckiej w 2021 roku, jakie konsekwencje niesie ze sobą uzyskanie upadłości konsumenckiej oraz z jakimi kosztami wiąże się uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka

Co rozumieć przez pojęcie „upadłość konsumencka”? To postępowanie sądowe, z którego mogą korzystać tylko osoby bez działalności. Innymi słowy – upadłość konsumencka dotyczy osób niewypłacalnych finansowo (wedle prawa zalicza się do tego grona tych, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy). Kiedy osoba fizyczna pozostaje niewypłacalna? Wtedy, gdy jej miesięczne przychody są zbyt niskie, by mogła ona pokryć zobowiązania finansowe w postaci długów.

Co osiągniemy poprzez skorzystanie z upadłości konsumenckiej? Jej głównym celem jest oddłużenie, a polega ono m.in. na zaspokojeniu niecierpliwych wierzycieli (w takiej sytuacji wykorzystany zostaje majątek dłużnika) lub np. na umorzeniu części lub całości długów.

Upadłość konsumencka co to jest

Aby uzyskać upadłość konsumencką, niezbędne do tego będzie wniesienie odpowiedniej sprawy do sądu. Tylko tam można prawnie ogłosić upadłość osoby fizycznej, zatem złożenie odpowiedniego wniosku to niezbędny punkt w całej sprawie. Co ważne, wniosek, który zamierzasz wystosować w sprawie upadłości może być złożony przez ciebie osobiście lub przez twojego wierzyciela.

Niestety nie każdy może ubiegać się o upadłość konsumencką. Czyje wnioski spotkają się z odmową ze strony sądu? Są to między innymi:

 • akcjonariusze lub komandytariusze, którzy odpowiadają nie tylko za swoje, ale także za długi spółki
 • osoby, które nie są niewypłacalne – np. gdy zaległości dotyczą okresu krótszego niż 3 ostatnie miesiące
 • dłużnicy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat złożyły już wniosek o upadłość konsumencką, została ona ogłoszona i część zobowiązań lub ich całość została umorzona – oraz ci, którzy w ciągu ostatnich 10 lat dokonali czynności, które były krzywdzące dla wierzycieli. Za przykład takiego postępowania możemy np. podać przekazanie nieruchomości bliskiej osobie, by uniknąć zajęcia jej przez komornika.

Ważne jest także to, by mieć świadomość, że w sytuacji, gdy sąd w toku postępowania uzna, że przyczyną niewypłacalności dłużnika były jego celowe działania, może on odmówić ogłoszenia upadłości i zatwierdzenia planu spłaty zadłużenia.

Upadłość konsumencka wniosek

Proces składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga odpowiedniej wiedzy i dużej dokładności w wykonaniu. By osiągnąć zamierzony efekt, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty – prawnika. Pomoże nam on przygotować odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości, opierając się na swoim doświadczeniu i pozyskiwanej przez lata wiedzy. Pomoc prawna będzie nie tylko niezawodna w samym złożeniu wniosku o upadłość, ale także w całym procesie postępowania upadłościowego. Prawnik udzieli nam również pomocy w ułożeniu dogodnego dla nas planu spłaty wierzycieli i poprowadzi za nas całe postępowanie upadłościowe.

Upadłość konsumencka 2021

Wraz z rokiem 2021 zostały wprowadzone nowe przepisy związane z postępowaniem o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jakie?

 1. Osoba chcąca ogłosić upadłość nie musi podawać powodów swojej niewypłacalności,
 2. Dłużnik zyskuje możliwość wnioskowania o zawarcie ugody z danym wierzycielem – w takiej sytuacji sądowy wniosek o upadłość konsumencką nie jest potrzebny,
 3. Osoba, która doprowadziła do swojego zadłużenia z premedytacją – aczkolwiek w takiej sytuacji występuje konieczność spłaty długu przez dłużnika od 36 miesięcy do 7 lat,
 4. Całkowite umorzenie długu istnieje tylko w sytuacji, gdy sąd ustali, że dłużnik nie posiada żadnego majątku.
 5. Osoby określane mianem przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką nie wcześniej, niż po wykreśleniu swojego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

W dobie internetu i jego szerokiego zakresu działania w życiu codziennym, planowane jest także to, by wniosek o upadłość konsumencką można było składać drogą online. Kiedy to nastąpi – nie wiadomo – nie mniej jednak taka forma wnioskowania jest brana pod uwagę na przyszłe lata.

Upadłość konsumencka konsekwencje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób jedyne, słuszne wyjście z opresji, gdy spłata długów staje się niemożliwa. Nie mniej jednak takie rozwiązanie niesie za sobą także konsekwencje. Jedną z nich jest ograniczenie ilości i rodzaju zawieranych umów, które możesz podpisać – są to np. umowy związane z zakupem różnego rodzaju produktów codziennego użytku czy choćby środków chemicznych i żywności. Kolejną z konsekwencji jest to, że w momencie bezpodstawnego rzucenia posiadanej pracy zawodowej możesz narazić się na umorzenie ogłoszenia o upadłości. W wyniku tego utracisz możliwość jakiegokolwiek oddłużenia w przyszłości. Następstwem ogłoszenia upadłości jest również brak możliwości zarządzania swoim majątkiem, który w całości zostaje przekazany syndykowi. Plusem jest to, że w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik zostaje automatycznie skreślony z listy KRS (rejestru dłużników).

A co w sytuacji, gdy jesteśmy w związku małżeńskim i jedno z małżonków ogłosi upadłość? Wtedy automatycznie między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa. Co za tym idzie – majątek staje się w takiej sytuacji tzw. masą upadłościową, którą przeznacza się na pokrycie wszelkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym oraz na samą spłatę zadłużeń.

Upadłość konsumencka koszty

Nie zapominajmy o kosztach związanych z całym procesem. W 2021 roku za złożenie wniosku należy zapłacić 30 PLN. Do tego musimy doliczyć koszty postępowania sądowego oraz wynagrodzenie syndyka. Gdy twoja sprawa będzie prowadzona przez pełnomocnika, należy również opłacić kwotę od pełnomocnictwa – wynosi ona 17 PLN. Ponadto, chcąc korzystać z pomocy prawnej w postaci adwokata, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami, które mieszczą się w granicach od 3 do nawet 10 PLN.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...