https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Spis Treści

Upadłość konsumencka to rozwiązanie idealnego dla każdego, kto posiada długi, których nie jest w stanie dalej spłacać. Aby móc skorzystać z takiej opcji, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Sprawdź, czy jako osoba fizyczna masz taką możliwość.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu na całkowite lub częściowe umorzenie długów osoby fizycznej przez sąd. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest skutecznym sposobem wyjścia z nawet bardzo poważnych problemów finansowych.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

W momencie kiedy nie radzisz sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi i w żaden sposób nie jesteś w stanie ich dalej spłacać, powinieneś ogłosić upadłość konsumencką. Jest to coś, an co jak najbardziej warto się zdecydować w momencie, gdy obecna sytuacja finansowa prezentuje się bardzo źle.

Kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma sens?

Upadłość konsumencką warto ogłosić w momencie, gdy z przyczyn niezamierzonych doszło do sytuacji, w której dalsze spłacanie swoich zobowiązań pieniężnych jest niemożliwe. W takiej sytuacji ma to największy sens, bowiem można uchronić się przed jeszcze większymi długami, których spłata byłaby w dalszym ciągu niemożliwa.

Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd można przede wszystkim uwolnić się od długu i zacząć życie na nowo. Upadły jest również wykreślony z rejestru dłużników. Największą zaletą jest jednak komfort psychiczny, bowiem osoba która uwolni się od długów nie będzie już dręczona wszelkiego rodzaju powiadomieniami.

Kto może pomóc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Odpowiednio doświadczona kancelaria radców prawnych jest w stanie w znaczący sposób pomóc z ogłoszeniem upadłości. Warto z takiej pomocy skorzystać w momencie, gdy samemu nie ma się doświadczenia w tego typu sprawach. Prawo upadłościowe bywa skomplikowane, więc warto mieć kogoś, kto wytłumaczy poszczególne kwestie.

Kto konkretnie może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i która nie doprowadziła do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. W momencie gdy masz długi, których nie jesteś w stanie spłacić, takie rozwiązanie jest zdecydowanie najlepsze.

Warunki niezbędne do ogłoszenia upadłości

Aby zwiększyć szansę na to, że wniosek o upadłość konsumencką zostanie pozytywnie zatwierdzony przez sąd, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim osoba składająca wniosek nie może prowadzić działalności gospodarczej – jak sama nazwa wskazuje „upadłość konsumencka” dotyczy jedynie osób fizycznych – konsumentów.

Niezawiniona niewypłacalność dłużnika

Kolejną istotną sprawą jest to, że jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób intencjonalny lub istotnie zwiększył jej stopień, sąd odmówi umorzenia zobowiązań upadłego. Jest to element, który zawsze należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności.

Umorzenie zobowiązań w przeszłości

Dodatkowo jeśli dana osoba w ostatnich dziesięciu latach występowała o procedurę upadłościową, sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. Są to więc sprawy o których trzeba pamiętać w momencie, gdy chcesz ogłosić upadłość konsumencką.

Co potrzeba do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Proces ogłaszania upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu właściwego. Po złożeniu wniosku sąd może wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub też wyznaczyć termin rozprawy, w celu zweryfikowania informacji we wniosku.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sam dłużnik. Trzeba mieć tutaj na uwadze, że upadłości nie mogą ogłosić m. in. osoby, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku to konieczność uiszczenia w nim informacji niezbędnych do tego, by można było ogłosić upadłość. Dotyczy to m. in. majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników oraz oznaczenie miejsc, w których ten majątek się znajduje. Należy wskazać również okoliczności, które wpłynęły na utratę płynności finansowej.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w momencie, gdy chcesz rozpocząć przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Trzeba pamiętać jednak o tym, że jeśli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub cześć jego zobowiązań, sąd może oddalić wniosek.

Upadłość konsumencka – koszty

Koszty związane z ogłoszeniem upadłości to około 30 zł opłaty sądowej oraz opłata skarbowa w kwocie 17 zł, gdy w sprawie decyduje pełnomocnik. Korzystając z pomocy kancelarii należy liczyć się z kosztem nawet kilku tysięcy złotych.

Konsekwencje związane z upadłością konsumencką

Skutkiem postępowań upadłościowych jest pozbycie się długu – całkowite lub też częściowe oddłużenie danej osoby, która nie była w stanie spełniać swoich zobowiązań finansowych i która spełniła określone warunki, umożliwiające wykonanie postępowań egzekucyjnych.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Postępowanie podejmowane jest na wniosek dłużnika i ma na celu oddłużenie dłużnika oraz zaspokojenie jego wierzycieli.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Istotnym elementem postępowania jest konieczność ustalenia planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest po likwidacji majątku upadłego i ma na celu zaspokojenie potrzeb konkretnych wierzycieli.

Co wchodzi w skład masy upadłości?

W skład masy wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toczącym się postępowaniu upadłościowym. Ustawa nie określa również, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka, choć przeważnie są to zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych.

Likwidacja majątku dłużnika

Aby móc ogłosić upadłość i uwolnić się od długów, konieczna jest likwidacja majątku osoby zadłużonej. Uzyskane pieniądze z tego procesu przekazuje się na poczet wierzycieli.

Zaspokojenie wierzycieli

Zaspokajanie wierzycieli odbywa się na podstawie planu spłaty, który ustalany jest na podstawie tego, jaki majątek ma dłużnik. Postępowanie upadłościowe właściwe z udziałem syndyka to proces, w którym ustala się masę upadłościową z majątku upadłego. Następnie całość spienięża się i przekazuje na spłatę roszczeń.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące firmę nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Musi minąć rok od zaprzestania prowadzenia działalności, by było to możliwe i dotyczy to też osób, które były wspólnikami osobowych spółek handlowych.

Kiedy może nastąpić umorzenie postępowania upadłościowego?

Sąd może oddalić wniosek m. in. w momencie gdy dłużnik jest wypłacalny lub też jeśli w ciągu ostatnich 10 lat toczyło się podobne postępowanie wobec niego. Trzeba pamiętać, że oddalenie wniosku może zablokować możliwość oddłużenia na wiele lat.

Kto posiada zdolność upadłościową?

Ogłosić upadłość może każda osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.

Pomoc kancelarii w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej

Kancelaria radców prawnych i doświadczony radca prawny to osoby, do których warto się zwrócić o pomoc. Dobrym rozwiązaniem jest też doradca restrukturyzacyjny, z którym proces będzie znacznie prostszy.

Jak długo trwa cały proces?

Proces trwa przeważnie kilka miesięcy, choć zdarzają się sprawy rozstrzygane nawet do 3 lat. Sąd może też umorzyć postępowanie praktycznie na starcie w chwili, gdy upadły nie wskaże całego swojego majątku.

Co zrobić po zakończonym procesie?

Będąc wolnym od długu należy pamiętać o tym, by nie popełniać ponownie tych samych błędów.

Podsumowanie – kto może ogłosić upadłość konsumencką?

W momencie gdy nie radzisz sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi i nie wynika to z rażącego niedbalstwa, powinieneś zdecydować się, by ogłosić bankructwo osoby fizycznej. To najlepsze rozwiązanie, które uwolni Cię od długu i da nowy start.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...