https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Spis Treści

Upadłość konsumencka to pojęcie, o którym coraz częściej słyszymy. Każdego roku znacznie zwiększa się liczba osób decydujących się ogłosić upadłość konsumencką. Chociaż dla niektórych może być to powód do wstydu, w rzeczywistości jest to często jedyna szansa na wyjście ze spirali zadłużenia i uporania się z długami. Niestety musisz się również liczyć z konsekwencjami upadłości konsumenckiej. Sprawdź, kiedy można ogłosić upadłość konsumencką i jakie niesie to za sobą konsekwencje.

Co to jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej decyduje sąd upadłościowy. Aby ogłosić upadłość, należy złożyć wniosek i udowodnić swoją niewypłacalność. Na mocy postanowienia sądu właściwego dochodzi do likwidacji majątku upadłego na rzecz spłaty zobowiązania. Postępowanie upadłościowe to często jedyna szansa na oddłużenie i normalne życie bez zobowiązań pieniężnych.

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Sąd może ogłosić upadłość konsumencką jedynie wobec niewypłacalnych osób. Dłużnik nie może wywiązywać się ze swoich zobowiązań co najmniej od 3 miesięcy, a jego miesięczne wynagrodzenie musi być zbyt niskie, aby pokryć koszty utrzymania swoje i rodziny oraz zaspokojenie wierzycieli.

Niewypłacalność z powodu rażącego niedbalstwa dłużnika

Po nowelizacji ustawy z 31 grudnia 2014 roku sąd nie będzie oddalał wniosku sądowego o upadłość konsumencką osób, które wskutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do swojej niewypłacalności. Wcześniej o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decydowały okoliczności losowe, takie jak utrata pracy, kalectwo czy opieka nad inną chorą osobą.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w liczbach

Każdego roku można zaobserwować dynamiczny wzrost wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2014 roku ogłoszono 32 upadłych, a już rok później wpłynęło 5616 spraw postępowania upadłościowego, z czego ponad 2150 ogłoszeń zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Jak podają statystyki w 2018 roku na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zdecydowało się 12719 osób, z czego postępowanie upadłościowe właściwe zostało przeprowadzone wobec 6552 dłużników.

Eksperci szacują, że nowe prawo upadłościowe oraz wdrożone systemy teleinformatyczne, mające na celu ułatwienie składania wniosku o ogłoszenie upadłości przyczynią się do dynamicznego wzrostu upadłych.

Kto może zgłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może wnieść każda osoba fizyczna, mająca problem z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych. Musi być to dłużnik, który przynajmniej od 3 miesięcy nie zaspokaja potrzeb wierzycieli. Co jest bardzo istotne, wniosek o ogłoszenie upadłości mogą wnieść również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej. Należy dodać, że prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają również dłużnicy bez żadnego majątku.

Wobec kogo sąd oddali wniosek upadłościowy?

Chociaż każda kolejna nowelizacja prawa otwiera nowe możliwości przed dłużnikami, wciąż nie każdy wniosek dłużnika zostaje rozpatrzony pozytywnie. Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką wobec akcjonariuszy i komandytariuszy spółki, wobec których stosuje się prawo upadłościowe przedsiębiorców.

Sprawa zostanie również umorzona, jeśli od ogłoszenia poprzedniej upadłości z częściowym lub całkowitym umorzeniem długów nie minęło 10 lat. Sąd oddali wniosek w przypadku, jeśli dłużnik w celu niewywiązania się ze swoich zobowiązań w ciągu ostatnich 10 lat przekazał majątek członkom rodziny.

Upadłość konsumencka – co to oznacza dla dłużnika?

W trakcie postępowania upadłościowego sąd zdecyduje, czy oddalić wniosek, czy ogłosić upadłość konsumencką. Może zdecydować o umorzeniu całości lub części zadłużenia. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio przygotować wniosek o upadłość konsumencką.

W toku postępowania sąd określi stopień niewypłacalności. Zazwyczaj niezbędna jest likwidacja majątku dłużnika na rzecz spłaty wierzycieli. Sąd może również ustalić plan spłaty wierzycieli na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Czasami w postępowaniu upadłościowym następuje całkowite umorzenie długów. Jednak aby nastąpiło umorzenie zobowiązań, w trakcie postępowań upadłościowych należy udowodnić, że z majątku dłużnika nie da się pokryć zobowiązań. Zazwyczaj muszą wystąpić dodatkowe przesłanki, takie jak:

 • utrata pracy,
 • niskie wynagrodzenie, które nie pokryje kosztów utrzymania rodziny dłużnika i zaciągniętych zobowiązań pieniężnych,
 • choroby i kalectwo,
 • opieka nad ciężko chorym podopiecznym.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe należy zacząć od złożenia wniosku sądowego i uiszczenia opłaty sądowej. Formularz został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020. Wystarczy wpisać poniższe informacje:

 • swoje danych osobowych,
 • skład masy upadłości konsumenckiej (wszystkie nieruchomości i ruchomości),
 • posiadane środki pieniężne na kontach bankowych, w lokatach i w gotówce,
 • dochody,
 • listę wierzycieli i wielkość długów,
 • korespondencję z wierzycielami.

Tak przygotowany wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć do sądu upadłościowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Od grudnia 2021 roku wniosek o upadłość można również złożyć online.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – konsekwencje

Chociaż upadłość konsumencka jest często jedynym rozwiązaniem wyjścia z ciężkiej sytuacji finansowej, warto ten krok dokładnie przemyśleć. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej czekają Cię również przykre konsekwencje.

Likwidacja majątku i ograniczone fundusze

Aby spłacić wierzycieli, syndyk nakaże sprzedać mienie konsumenta i rozpocznie szereg postępowań egzekucyjnych, między innymi zajmie środki na kontach bankowych i wynagrodzenie za pracę.

Brak możliwości zarządzania własnym majątkiem

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli i zajęcie mienia. W tym czasie nie możesz decydować o majątku włączonym do masy upadłościowej. Oznacza to zakaz sprzedaży mieszkania czy samochodu, przepisania ruchomości i nieruchomości na najbliższych.

Niewiarygodność finansowa

Rozpoczynając procedurę upadłościową, musisz liczyć się z tym, że z jednej strony upadłość pomoże Ci wyjść z długów, z drugiej strony staniesz się niewiarygodnym konsumentem, a więc w razie potrzeby żaden bank nie udzieli Ci wsparcia.

Upadłość konsumencka a utrata mieszkania

Wnioskując o upadłość konsumencką, musisz liczyć się z ryzykiem utraty mieszkania. Jeżeli dojdzie do jego zlicytowania, pieniądze zostaną przeznaczone na zrealizowanie planu spłaty wierzycieli.

Podsumowanie

Aby doszło do postępowania upadłościowego, należy spełnić kilka warunków, jednak nowelizacja prawa sprzyja dłużnikom. Wniosek o upadłość może zgłosić każda osoba niebędąca w stanie spłacić wymagalnych zobowiązań. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i możliwa jest upadłość osoby fizycznej – obie podlegają pod przepisy prawa upadłościowego, choć przyczyną niewypłacalności mogą być różne czynniki. Chociaż upadłość konsumencka to często jedyna szansa na normalne życie, warto rozważyć, czy nie ma innych możliwości spłaty wierzycieli.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...