Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/platne/serwer108932/public_html/kancelaria/wp-content/plugins/wp-gilid-panel/admin/functions.settings.php on line 598
Co to jest upadłość konsumencka? - Kancelaria Antywindykacyjna

Co to jest upadłość konsumencka?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Różnego rodzaju długi i zobowiązania pieniężne to w dzisiejszych czasach poważny problem dla wielu ludzi. Istnieją przypadki, w których ludzie nie radzą sobie z tymi zobowiązaniami, a to wiąże się z kolei z poważnymi konsekwencjami. Pojawienie się windykacji czy też komornika to znaczący problem, który trudno rozwiązać. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to wówczas rozwiązanie, które może okazać się strzałem w dziesiątkę.

 

Spis treści

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Na czym polega upadłość konsumencka?

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Upadłość konsumencka – czy warto?

Czym jest postępowanie upadłościowe?

Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Co wchodzi w skład masy upadłościowej?

Dokumenty potrzebne od ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Wniosek o upadłość konsumencką

Kiedy złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Prawo upadłościowe – zasady

Skuteczność przeprowadzonych postępowań upadłościowych

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

Procedura upadłości konsumenckiej

Bankructwo osoby fizycznej

Kiedy postępowanie upadłościowe może zostać umorzone?

Likwidacja majątku dłużnika

Dynamika wzrostu postępowań upadłościowych

Pomoc w prowadzeniu postępowań upadłościowych

Niepopełnianie tego samego błędu

Podsumowanie – co to jest upadłość konsumencka?

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to obecnie jedno z bardzo często wybieranych rozwiązań w momencie, gdy masz długi i zaległości finansowe, z którymi w żaden sposób nie jesteś w stanie sobie poradzić. Aby ogłosić upadłość konsumencką konieczne jest jednak wypełnienie pewnych kryteriów i spełnienie warunków, by cały proces mógł przebiec sprawnie i bezproblemowo. Jeśli więc masz problemy finansowe, tego typu opcja może być dla Ciebie najlepsza.

 

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym oddłużeniu osoby fizycznej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie odbywa się to absolutnie bez konsekwencji. Wierzyciele również muszą zostać zaspokojeni finansowo i przeważnie odbywa się to za pomocą majątku posiadanego przez dłużnika.

 

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

Zaspokojenie wierzycieli to kluczowy element w przypadku upadłości konsumenckiej. Aby tego dokonać, konieczne jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, wedle którego będą podejmowane następne kroki. Jest to niezbędne do tego, aby ogłoszenie upadłości osoby fizycznej mogło dojść do skutku.

 

Upadłość konsumencka – czy warto?

Co prawda upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ale tak naprawdę są one niczym wobec tego, co może czekać dłużnika, gdyby się takiego rozwiązania nie podjął. Upadłość pozwala na pozbycie się swoich zobowiązań finansowych, zaspokojenie potrzeb finansowych wierzycieli i tym samym swojego rodzaju nowy start. Z tego właśnie powodu warto ogłosić upadłość konsumencką w momencie, gdy dana sytuacja wygląda naprawdę źle.

 

Czym jest postępowanie upadłościowe?

Wszelkie akcje wykonywane w postępowaniu upadłościowym mają na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Postępowanie upadłościowe właściwe musi być wykonywane w taki sposób, aby umożliwić umorzenie tych zobowiązań dłużnika, które nie zostały wykonane w toku postępowania upadłościowego.

 

Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką przede wszystkim należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Po złożeniu wniosku sąd może wydać decyzję o ogłoszeniu upadłości bez obecności dłużnika lub też po otrzymaniu tegoż wniosku – ustalić termin rozprawy. Złożenie wniosku jest pierwszym krokiem do tego, by móc pozbyć się swoich długów raz na zawsze. Należy wspomnieć również o tym, że we wniosku o ogłoszenie upadłości należy umieścić wszelkie niezbędne dane, które będą wykorzystywane w trakcie postępowania upadłościowego.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które doprowadziły do swojej niewypłacalności nieumyślnie. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie wniosku, aby ogłosić bankructwo osoby fizycznej. To najlepsze rozwiązanie, jeśli już w żaden sposób nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań.

 

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postępowanie podejmowane na wniosek dłużnika jest w stanie dosłownie uratować jego przyszłość i zapewnić nowy start. W tym kontekście upadłość konsumencka jest rewelacyjną opcją, która jest dostępna dla zwykłego obywatela. Należy jednak pamiętać o tym, że podjęcie takiej decyzji musi zostać bardzo dobrze przemyślane, ponieważ nie jest to coś, co odbywa się całkowicie bez jakichkolwiek konsekwencji.

 

Co wchodzi w skład masy upadłościowej?

Upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi konsekwencjami i jest to przede wszystkim związane z masą upadłościową dłużnika. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a ta następnie zostaje przygotowana pod sprzedaż. Odbywa się to z wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby, które od takiej sprzedaży są wyłączone. W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie upadłego, ale jedynie w części niepodlegającej zajęciu.

 

Dokumenty potrzebne od ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości jest oświadczenie o prawdziwości danych w takim wniosku. Kolejnymi podstawowymi informacjami są imię oraz nazwisko dłużnika, numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, wskazanie miejsca zamieszkania lub też ośrodka jego podstawowej działalności, uzasadnienie powodu z jakiego składa się wniosek czy też wskazanie jurysdykcji jakiej podlega dłużnik.

 

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem w momencie, gdy nie jesteś w stanie poradzić już sobie samodzielnie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi. W toku postępowania upadłościowego co prawda prawdopodobnie utracisz niektóre ze swoich dóbr, które zostaną przekazane na roszczenia wierzycieli poprzez ich sprzedaż, ale jednocześnie późniejszy brak długów pozwoli Ci na spokojny sen.

 

Kiedy złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla każdego, kto utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i takowy stan utrzymuje się od co najmniej 3 miesięcy. Jeśli więc znajdujesz się w podobnej sytuacji, możesz ogłosić upadłość osoby fizycznej i uwolnić się od stresujących i komplikujących życie długów.

 

Prawo upadłościowe – zasady

W kontekście prawa upadłościowego należy wspomnieć, że ilość wniosków w ostatnich latach znacząco wzrosła, a stało się to za sprawą uproszczonych przepisów. W przypadku postępowania upadłościowego dochodzi do ustalenia planu spłaty, wykonaniu postępowań egzekucyjnych, a dzień po wypełnieniu obowiązków wynikających z planu spłaty staje się dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Cała procedura polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń, aby zarówno dłużnik jak i wierzyciel osiągnął wspólny cel.

 

Skuteczność przeprowadzonych postępowań upadłościowych

Jeżeli chodzi o skuteczność, upadłość konsumencka daje bardzo wiele możliwości pod kątem osiągania swojego celu. Wiele postępowań kończy się sukcesem zarówno dla dłużnika jak i dla wierzycieli. To tak naprawdę najprostszy sposób na to, by obie strony mogły dojść do porozumienia i by efekt finalny był dla nich jak najlepszy. Z tego właśnie powodu upadłość konsumencka jest czymś, na co warto się zdecydować.

 

Kiedy nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, iż sąd może oddalić wniosek w momencie, gdy fatalny stan finansowy dłużnika jest spowodowany wskutek rażącego niedbalstwa. Istotne jest również to, by wniosek został prawidłowo wypełniony – w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone.

 

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jak wiadomo ogłoszenie upadłości ma swoje konsekwencje i niekiedy są one dosyć poważne. Tak naprawdę jedynie w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się tak, że sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty wobec wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego. W zdecydowanej większości przypadków jednak tak się nie dzieje i dłużnik musi liczyć się z tym, że wierzyciele będą musieli otrzymać swoje zaległe pieniądze.

 

Upadłość w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej

Upadłość konsumencka może być ogłoszona jednie przez osobę fizyczną, która w chwili składania wniosku nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Jest to kluczowy element, który należy mieć na uwadze i o którym trzeba pamiętać. Z tego właśnie powodu jeśli prowadzisz swój biznes i masz zaległości finansowe, konieczne będzie znalezienie innego sposobu, by sobie z takim problemem poradzić.

 

Procedura upadłości konsumenckiej

Niekiedy zdarza się tak, że by zaspokoić potrzeby finansowe wierzycieli, sprzedaje się lokal dłużnika. Niezależnie od tego czy jest to mieszkanie czy też dom jednorodzinny, nieruchomość zostaje sprzedana i z sumy uzyskanej z tej sprzedaży wydziela się upadłemu środki finansowe w kwocie pokrywającej koszty najmu za okres od 12 do 24 miesięcy. Warto wspomnieć również o kosztach w sprawach cywilnych, które są określone w ustawie. Sama upadłość konsumencka jest więc przeważnie najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji, choć trzeba się w jej przypadku liczyć z równie poważnymi konsekwencjami.

 

Bankructwo osoby fizycznej

Zgłoszenie wniosku o bankructwo ma swoje konsekwencje, ale tak naprawdę warto zastanowić się nad tym, jeśli Twoja obecna sytuacja jest na tyle trudna, że spłata zobowiązań i tak nie byłaby możliwa. Brak działania tak naprawdę jedynie pogorszy sytuację i doprowadzi do jeszcze większych długów, które będą bardzo trudne do opanowania. Upadłość konsumencka jest w stanie uchronić przed przyszłymi, jeszcze większymi kłopotami.

 

Kiedy postępowanie upadłościowe może zostać umorzone?

Postępowanie może zostać umorzone w momencie, gdy dłużnik nie zrealizował wcześniej ustalonego planu spłat wierzytelności lub też jego czynności prawne były wykonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Dodatkowym czynnikiem z powodu którego postępowanie może zostać umorzone jest sytuacja, w której dłużnik doprowadził do swojej obecnej sytuacji finansowej z racji rażącego niedbalstwa

 

Likwidacja majątku dłużnika

Ogłoszenie upadłości polega na likwidacji majątku upadłego. Ze środków uzyskanych z takiej likwidacji zaspokajane są roszczenia wierzycieli. Z tego powodu, jeśli decydujesz się na ogłoszenie upadłości, musisz liczyć się z tym, że Twoje dobra oraz majątek zostaną w niedalekiej przyszłości sprzedane. Nie sprzedaje się jedynie tych dóbr, które są niezbędne do życia i stanowią podstawę do dalszej egzystencji.

 

Dynamika wzrostu postępowań upadłościowych

Z uwagi na nieco ułatwione przepisy dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej, ilość wniosków z roku na rok się zwiększa. Jest to również związane z problemami finansowymi, z jakimi w obecnych czasach muszą borykać się ludzie. Z drugiej jednak strony możliwość względnie prostego pozbycia się takich problemów, tworzy sporą szansę dla osób, którym powinęła się noga i niekoniecznie ze swojej winy muszą obecnie żyć w stresie. Jest to szansa, z której jak najbardziej powinno się skorzystać.

 

Pomoc w prowadzeniu postępowań upadłościowych

Kolejną kwestią o której należy pamiętać to to, że ogłoszenie upadłości wcale nie musi odbywać się samodzielnie. Skorzystanie z usług odpowiednich firm zajmujących się takimi sprawami to o wiele lepsze rozwiązanie, dzięki któremu można mieć pewność, że wszystko zostanie dopilnowane w idealnym stopniu. Dla klientów przygotowujemy wszelką dokumentację, która pozwoli sprawić, że wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie rozpatrzony pozytywnie w każdym przypadku.

 

Niepopełnianie tego samego błędu

W momencie gdy postępowanie będzie ukończone i wszelkie wierzytelności zostaną spłacone, jako dłużnik będziesz całkowicie wolny od długów. Jest to więc bardzo dobry moment na to, by na nowo zaplanować sobie przyszłość i przede wszystkim – nie popełniać tego samego błędu po raz drugi. Jest to istotne ze względu na fakt, iż upadłość konsumencka może być ogłaszana jedynie raz na 10 lat. Tak naprawdę wystarczy jedynie pamiętać o podstawowych kwestiach związanych z zarządzaniem swoimi finansami, by ponownie nie popaść w długi.

 

Podsumowanie – co to jest upadłość konsumencka?

Każdy kto na co dzień ma do czynienia z długami i nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, powinien zainteresować się czym jest upadłość konsumencka. Jest to bowiem doskonały sposób na to, by rozpocząć życie na nowo i nie mieć do czynienia z długami, które jedynie utrudniają dalsze życie. Pomoc doświadczonych specjalistów jest w tym przypadku jak najbardziej wskazana, bowiem dzięki temu szanse na pozytywny finał sprawy znacząco rosną.

Zobacz także: Krajowy Rejestr dłużników – jak sprawdzić kogoś?

Wypełnij formularz,
a my skontaktujemy
się z tobą.

Zamów rozmowę telefoniczną. Zostaw swój numer, oddzwonimy.

Administratorem pozostawionych danych będzie Kancelaria Antywindykacyjna. z o.o. Wpisane dane zostaną przetworzone w celach marketingowych – marketingu bezpośredniego produktów i usług przez nas oferowanych.