https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Konsekwencje postępowania restrukturyzacyjnego

Spis Treści

Jakie są skutki restrukturyzacji ?

Czy restrukturyzacja ma sens ?

 

Restrukturyzacja to przede wszystkim sposób na spłatę zobowiązań. Jeżeli więc nie ma – realnych – szans na osiągnięcie tego celu, sens jej wdrażania staje pod dużym znakiem zapytania. W biznesie zawsze liczy się pomysł – najpierw na samą działalność, potem na jej odpowiednie zorganizowanie, a w końcu – na rozwój
 

Co jesli restrukturyzacja się nie uda?

W przypadku gdy przedsiębiorcy, znajdującemu się w toku sądowej restrukturyzacji (w ramach przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego), nie uda się osiągnąć wymaganych większości, sąd zobowiązany jest umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne

Czy restrukturyzacja i upadłość?

Restrukturyzacja a upadłość – podstawowe różnice
Celem restrukturyzacji jest uzdrowienie przedsiębiorstwa i spłata zobowiązań z jego bieżącej działalności, natomiast upadłość prowadzi bezpośrednio do likwidacji firmy i spłaty zobowiązań z jej majątku powstałego po „upłynnieniu” aktywów.
Działania zawarte w układzie oraz planie restrukturyzacyjnym mogą być przewidziane na kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Zależy to od ustalonych przez Ciebie warunków z wierzycielami.
 

Jak długo może trwać restrukturyzacja?

Skutkiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zawieszenie działań egzekucyjnych i ochrona mienia przed wierzycielami. W czasie trwania restrukturyzacji nie mogą być otwierane nowe postępowania egzekucyjne, a dokonane przez komornika zajęcia często są uchylane.

 
Najważniejsze skutki restrukturyzacji
 
 • Rozłożenie spłaty zaległości na raty;
 • Odroczenie terminu wykonania zobowiązań;
 • Umorzenie części (a niekiedy nawet całości) zobowiązań;
 • Konwersję wierzytelności na udziały lub akcje przedsiębiorstwa;
 • Zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.
 
 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...