https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Spis Treści

Zastanawiasz się nad tym, kto może ogłosić upadłość konsumencką? Przede wszystkim osoby, które nie są w zarządzie spółki. Upadłość konsumencką mogą ogłosić jedynie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Procedura upadłościowa odbywa się zawsze w sądzie po złożeniu odpowiednich wniosków.

W poniższym artykule dowiesz się jak ogłosić upadłość konsumencka w 2020 roku, jak ogłosić upadłość firmy, jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej, jak ogłosić upadłość osoby fizycznej.

Jak ogłosić upadłość?

Wniosek o upadłość konsumencka może złożyć nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel dłużnika. Jeśli wierzyciel uzna, że dany dłużnik jest niewypłacalny, wówczas może złożyć do sądu wniosek uzasadniony odpowiednimi faktami, które świadczą o tym, że dłużnik nie jest w stanie spłacić zaległych zobowiązań.

Co takie postępowanie daje wierzycielowi? Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany przez sąd, wówczas dłużnik zostanie wezwany do sądu i zostaną mu przedstawione informacje na temat przymusu zapłaty i sprzedaży posiadanego majątku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2020?

Żeby ogłosić upadłość konsumencką należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu i pokryć koszt jego złożenia w wysokości 30 zł. Przy wypełnianiu wniosku dobrze jest skorzystać z porady kancelarii prawniczej lub kancelarii antywindykacyjnej. Dlaczego? Od zawartości wniosku zależy jego przyjęcie i zaakceptowanie przez sąd, a w dalszych krokach rozpoczęcie całego procesu postępowania upadłościowego. Sam, więc koszt ogłoszenia upadłości nie jest drogą procedurą, jednakże w celu osiągnięcia właściwych efektów dobrze jest opłacić dodatkowo prawnika, który pomoże nam zabezpieczyć właściwy przebieg całego procesu upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Upadłość konsumencką mogą zgłosić jedynie osoby prywatne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niebędące częścią żadnej spółki, nieodpowiadające przed innym podmiotem jako spółka lub firma wieloosobowa.

Jeśli jednak spółka jest dłużnikiem, wówczas zamiast ogłoszenia upadłości konsumenckiej zalecamy kontakt z odpowiednią kancelarią prawną, która pomoże całościowo spółce wyjść z zadłużenia i zabezpieczyć majątek prywatny dłużnika.

Jak ogłosić upadłość firmy jednoosobowej?

W tym kroku warto szerzej wspomnieć, kto nie może skorzystać z procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 • komandytariusze spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej samodzielnie,
 • osoby, które przestały być wspólnikami spółki,
 • osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej wieloosobowej,
 • osoby, które prowadzą działalność rolną, jeśli oczywiście nie prowadzą innego typu działalności gospodarczej.

Jak ogłosić upadłość osoby fizycznej?

Co należy wpisać we wniosku o upadłość konsumencką? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 roku wniosek o upadłość konsumencką należy wypełnić wg odpowiednich przedstawionych rubryk, zawierających następujące informacje:

 • wykaz majątku wierzyciela łącznie z szacunkową wyceną, gdzie należy wpisać wszelkie informacje dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości,
 • listę wierzycieli łącznie z kwotami zadłużeń względem nic,
 • informację dotyczącą posiadania środków pieniężnych zarówno na kontach bankowych, jak i w gotówce,
 • dowody dotyczące niewypłacalności np. potwierdzenie utraty pracy, braku dochodów, ponaglenia w spłacie kredytów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką w Polsce?

Ogłoszenie upadłości w Polsce nie stanowi większego problemu, wystarczy zadłużenie, trwające dłużej niż 3 miesiące, potwierdzenia od wierzycieli, uzasadnienie braku możliwości spłaty długi i wszystkie pozostałe informacje, które wpisujemy podczas wypełniania wniosku o upadłość konsumencką. Sama procedura upadłości trwa od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od ilości wierzycieli i posiadanego majątku.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...