https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Spis Treści

Długi to poważny problem dla wielu osób. Spłacanie swoich zobowiązań finansowych jest niezbędne do tego, aby unikać niepotrzebnych problemów. Jeśli jednak z różnych względów dalsza spłata rat jest niemożliwa, istnieje takie rozwiązanie jak ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Aby tego dokonać istnieje konieczność złożenia wniosku z odpowiednim uzasadnieniem.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest sposobem na to, by uwolnić się od długu. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogło dojść do skutku należy również spełnić pewne warunki, by cały proces mógł przebiec sprawnie i bezproblemowo. Jeśli więc masz problemy finansowe, tego typu opcja może być dla Ciebie najlepsza.

Wniosek o upadłość konsumencką – podstawowe informacje

Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym oddłużeniu osoby fizycznej. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest jednym z najlepszych sposobów jeśli chodzi o uwolnienie się od zobowiązań finansowych, z którymi nie jesteś już w stanie sobie radzić. Postępowanie upadłościowe sprawia, że traci się co prawda niektóre ze swoich dóbr na poczet wierzycieli, ale późniejszy brak długów pozwala na spokojny sen.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby upadłość konsumencka mogła dojść do skutku, należy przede wszystkim wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek zostaje rozpatrzony przez sąd rejonowy, a dokładniej ujmując trafia on do sądu upadłościowego, który jest wydziałem gospodarczym w sądzie rejonowym. Należy wspomnieć również o tym, że we wniosku o ogłoszenie upadłości należy umieścić wszelkie niezbędne dane, które będą wykorzystywane w trakcie postępowania upadłościowego.

Warunki upadłości konsumenckiej

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest spełnienie kilku warunków. Konieczne jest między innymi wskazanie majątku dłużnika. Zupełny wykaz majątku z jego szacunkową wyceną jest niezbędny do tego, aby możliwe było spłacenie wierzycieli. Trzeba również zawrzeć informację o osiągniętych przychodach i o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dojść do skutku tylko w przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które doprowadziły do swojej niewypłacalności w skutek rażącego niedbalstwa. Ogłosić upadłość może osoba, które nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych od co najmniej 3 miesięcy. Wszelkie przepisy na temat ogłaszania upadłości konsumenckiej reguluje prawo upadłościowe. Jeśli składasz wniosek trzeba pamiętać też o tym, że kolejny raz możesz zrobić to dopiero po upływie dziesięciu lat.

Czym jest spis wierzycieli?

Ogłoszenie swojej upadłości wiąże się również z koniecznością wykonania określonych spisów. Są to spis wierzycieli oraz spis wierzytelności spornych. Zabezpieczenia ustanowione na majątku dłużnika i daty ich ustanowienia. W spisie wierzytelności spornych te są kwestionowane przez dłużnika. Jeśli więc występują jakieś wierzytelności sporne, należy wskazać je we wniosku oraz uzasadnić, w jakim stopniu ich nie uznajesz. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że majątek dłużnika przepada właśnie na poczet wierzycieli. Wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jednak jej uznania.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką – co należy wiedzieć?

Aby uwolnić się od długów jednym z najlepszych rozwiązań jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wskazujesz wówczas wszelkie informacje na temat swojego majątku i dzieje się to poprzez formularz wniosku. Należy wskazać również informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były wszelkie prawa, których wartość przekracza 10 tys. zł.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych w takim wniosku. Kolejne podstawowe informacje to imię oraz nazwisko dłużnika, numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres zamieszkania oraz uzasadnienie powodu z jakiego składa się wniosek – mogą to być np. umowy o pożyczkę, dokumentacja medyczna lub wypowiedzenie umowy o pracę. Formularz wymaga też wskazania opisu składnika majątku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku. Są to dowody, które potwierdzają istnienie Twoich zobowiązań. Trzeba również dołączyć listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.

Jak napisać uzasadnienie wniosku

Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej doszło do skutku należy napisać wniosek oraz uzasadnienie wniosku. W tym miejscu wskazujesz okoliczności powstania niewypłacalności oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności. Najważniejsze jest wykazanie, że jej powstanie nie było celowe. To czy sąd zaakceptuje wniosek dłużnika jest zależne właśnie od odpowiednio przygotowanej dokumentacji.

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Sama opłata sądowa to nieduży koszt i wynosi jedyne 30zł. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ostateczne koszty mogą być wyższe, szczególnie jeśli skorzysta się z usług kancelarii, które zajmują się pomaganiem w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Trzeba mieć na uwadze jednak to, że sądy upadłościowe nie zawsze znajdują się przy każdym sądzie rejonowym

Upadłość konsumencka – kiedy ją ogłosić?

Jeśli posiadasz długi, które z miesiąca na miesiąc stają się jedynie większe i w żaden sposób nie jesteś w stanie sobie z nimi poradzić, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z najlepszych rozwiązań w takiej sytuacji. Warto przy tym skorzystać z odpowiedniej pomocy, by cały proces mógł przebiec sprawnie.

Podsumowanie – jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Każdy kto na co dzień ma do czynienia z długami i nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, powinien zainteresować się czym jest upadłość konsumencka. Dzięki niej można ułożyć sobie życie na nowo, pamiętając jednocześnie o tym, by nie popełniać ponownie tych samych błędów. Unikanie długów to jednocześnie bowiem oszczędzenie sobie stresu.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...