https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Jak uratować samochód przed komornikiem?

Jak uchronić samochód przed komornikiem?

Spis Treści

Gdy spłata zadłużenia sprawia Ci coraz większą trudność, mogą pojawić się dodatkowe problemy. W pierwszej kolejności dłużnik jest obciążony karami oraz dodatkowymi kosztami. Jeśli to nie zadziała, wierzyciel najczęściej zleca ściągnięcie długu firmie windykacyjnej. W przypadku dalszego niewywiązania się z płatności sprawa może trafić do sądu. Jeśli zebrane tam środki nie wystarczą na spłatę zadłużenia, następuje zajmowanie innych dóbr, w tym oddanie auta komornikowi. Jak się przed tym uchronić?

Jak uchronić samochód przed komornikiem?

Zajęcie ruchomości przez komornika — o czym warto pamiętać?

W przypadku egzekucji komorniczej warto znać zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. Choć komornik może zająć pewne dobra, które należą do dłużnika, nie wszystkie ruchomości mogą jednak zostać zajęte. Istnieją tzw. dobra nietykalne, np. ubrania czy przedmioty codziennego użytku.

W przypadku zarówno samochodu, jak i innych dóbr jest możliwość, że komornik nie weźmie ich pod uwagę. Dzieje się tak, kiedy wartość majątku przekracza wartość długu.

Warto pamiętać o ewentualnych negocjacjach z wierzycielem oraz korzystaniu z pomocy prawnej lub antywindykacji, co pomoże uniknąć Ci niepotrzebnych problemów i stresu.

Egzekucja komornicza – co może zająć komornik?

Komornik sądowy może zająć różne rodzaje majątku. Należą do nich:

 1. Nieruchomości, takie jak domy, mieszkania czy działki.
 2. Ruchomości, czyli mienie, które można przenosić, np. samochody, meble, sprzęt elektroniczny, biżuterię czy kolekcje sztuki.
 3. Prawa majątkowe, takie jak udziały w spółkach, prawa autorskie czy odszkodowania.
 4. Wierzytelności, np. wynikające z umów o pracę, najmu, czy usług.
 5. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych, zarówno osobistych, jak i firmowych.

Zajęcie samochodu przez komornika — dwóch właścicieli

Zajęcie samochodu przez komornika sądowego może być bardziej skomplikowane, gdy pojazd ma dwóch właścicieli. W takiej sytuacji komornik musi uwzględnić, że każdy z nich posiada swoją część w udziale majątkowym pojazdu. Jeśli tylko jeden z właścicieli jest dłużnikiem, może zająć tylko jego część udziału w samochodzie.

Oznacza to, że komornik może spróbować sprzedać dłużnikowi część udziału, aby przelać uzyskane środki na rachunek bankowy wierzyciela. Drugi właściciel ma jednak prawo do pierwszeństwa w zakupie części będącej we władaniu dłużnika. Pozwala to na zachowanie swojego prawa własności. Jeśli zdecyduje się on na tę opcję, środki uzyskane z transakcji zostaną przekazane na rzecz spłaty długu.

Jeśli natomiast drugi właściciel nie chce lub nie może wykupić udziału dłużnika, komornik może spróbować sprzedać część udziału na wolnym rynku. Ta opcja jednak jest znacznie utrudniona, ponieważ potencjalni nabywcy nie są w większości przypadków chętni na kupno tylko części pojazdu. Wtedy komornik szuka innych sposobów, aby nie naruszyć praw drugiego współwłaściciela.

W jakiej sytuacji komornik nie może zająć samochodu dłużnika?

Są sytuacje, w których komornik nie może zająć samochodu dłużnika:

 1. Samochód ma status dobra nietykalnego — jeśli dłużnik wykorzystuje samochód w celu wykonywania pracy zarobkowej lub jest to jedyny środek transportu niezbędny do utrzymania siebie i swojej rodziny.
 2. Wartość samochodu jest niewspółmierna do długu — jeśli wartość samochodu znacznie przekracza wysokość długu, komornik może uznać, że zajęcie auta jest niewspółmierne do zadłużenia i szuka innych sposobów egzekucji.
 3. Samochód jest współwłasnością — kiedy auto należy do dwóch, lub więcej osób, a tylko jeden z nich jest dłużnikiem, komornik może zająć tylko część udziału.
 4. Dłużnik uregulował swoje zobowiązania — jeśli przed zajęciem samochodu dłużnik uregulował zaległości lub poszedł na ugodę z wierzycielem, komornik musi zdecydować się na pozostawienie pojazdu w rękach właściciela.

Ważne jest, aby dłużnik znał swoje prawa i odpowiednio się nimi posługiwał. W razie potrzeby może skonsultować się z prawnikiem, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

Jak komornik zajmuje samochód dłużnika?

Proces zajęcia samochodu przez komornika sądowego odbywa się zazwyczaj w następujący sposób.

 1. Postanowienie o zajęciu — komornik wystawia postanowienie zajęcia komorniczego na podstawie tytułu wykonawczego oraz klauzuli wykonalności. Postanowienie informuje dłużnika o zamiarze zajęcia pojazdu oraz o konieczności jego wydania.
 2. Zabezpieczenie samochodu — komornik w pierwszej kolejności zajmuje samochód poprzez unieruchomienie go (np. za pomocą blokady parkingowej) lub zleca odholowanie na parking strzeżony. Celem zabezpieczenia jest uniemożliwienie dłużnikowi korzystania z pojazdu oraz zabezpieczenie go przed ewentualnymi uszkodzeniami.
 3. Sporządzenie protokołu — sporządzany jest protokół zajęcia samochodu, w którym opisuje jego stan, markę, model, numer rejestracyjny, rok produkcji oraz wartość. Dłużnik powinien otrzymać kopię dokumentu.
 4. Sprzedaż samochodu — zazwyczaj odbywa się to poprzez licytację komorniczą, która jest ogłaszana w odpowiednich środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej komornika. Właściciel samochodu ma prawo uczestniczyć w licytacji i może wykupić swój pojazd, jeśli zaoferuje najwyższą cenę.
 5. Przekazanie środków wierzycielowi — po sprzedaży, komornik przekazuje uzyskane środki wierzycielowi (lub wierzycielom) na poczet spłaty długu.

Pamiętaj, że proces ten może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym.

Co zrobić, żeby komornik nie zajął samochodu?

Aby uniknąć zajęcia samochodu przez komornika, przede wszystkim warto skontaktować się z wierzycielem i próbować negocjować warunki spłaty długu. Może być to rozłożenie zadłużenia na raty, obniżenie odsetek czy zawieszenie egzekucji na pewien czas.

W przypadku trudności finansowych możesz też rozważyć pomoc zewnętrzną, taką jak konsultacje z doradcą finansowym, czy skorzystanie z usługi antywindykacji. W niektórych sytuacjach korzystne okazuje się zgłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na restrukturyzację długu.

Jeśli komornik już wszczął postępowanie egzekucyjne, istotne jest poznanie swoich praw i obowiązków. Można na przykład podważyć zasadność zajęcia, jeśli samochód służy dłużnikowi do wykonywania pracy zawodowej czy utrzymania rodziny.

Warto również monitorować przebieg egzekucji i być gotowym na działanie. Jeśli komornik zdecyduje się na sprzedaż samochodu na licytacji, dłużnik ma prawo w niej uczestniczyć i wykupić swój pojazd.

Zajęcie komornicze samochodu — co dalej?

Zajęcie komornicze samochodu to etap, który w większości przypadków prowadzi do utraty pojazdu. Po zajęciu samochodu przez komornika następuje jego zabezpieczenie, sporządzenie protokołu oraz organizacja licytacji.

Dłużnik ma prawo uczestniczyć w licytacji i odkupić swój samochód, jeśli zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku całkowitej spłaty długu lub zawarcia ugody z wierzycielem istnieje szansa na odzyskanie samochodu i uniknięcie dalszych negatywnych konsekwencji egzekucji komorniczej.

Jak wygląda sprzedaż auta na licytacji komorniczej?

Sprzedaż auta na licytacji to proces, w którym samochód zajęty przez komornika zostaje wystawiony na aukcję, aby uzyskać środki na spłatę długu. Proces ten zwykle przebiega następująco:

 1. Ogłoszenie licytacji — komornik ogłasza licytację w odpowiednich środkach masowego przekazu oraz na swojej stronie internetowej.
 2. Przygotowanie do licytacji — przed licytacją zainteresowane osoby mają możliwość obejrzenia samochodu w miejscu wskazanym przez komornika, aby ocenić jego stan i wartość.
 3. Przebieg licytacji — licytacja odbywa się zazwyczaj w formie ustnej, gdzie uczestnicy zgłaszają swoje oferty, a komornik prowadzi proces i przyjmuje kolejne postąpienia. Licytacja zaczyna się od wartości wywoławczej ustalonej przez komornika.
 4. Finalizacja sprzedaży — po zakończeniu licytacji i wyłonieniu zwycięzcy, nabywca musi uiścić należność za samochód, zgodnie z warunkami ustalonymi przez komornika. Po opłaceniu i dopełnieniu wszelkich formalności nabywca otrzymuje dokumenty samochodu oraz kluczyki, stając się jego nowym właścicielem.
 5. Przekazanie środków wierzycielowi — po otrzymaniu środków od nabywcy, komornik przekazuje środki wierzycielowi na poczet spłaty długu. Jeżeli dług zostanie spłacony w całości, egzekucja komornicza zostaje zakończona. Jeśli środki z licytacji nie pokrywają całego zadłużenia, komornik może kontynuować egzekucję.

Wartość pojazdu na licytacji komorniczej

Wartość pojazdu na licytacji jest ustalana przez komornika, który opiera się na aktualnym stanie rynkowym, marce, modelu, roku produkcji oraz stanie technicznym i wizualnym samochodu.

Samochody sprzedawane na licytacjach komorniczych mogą być nabywane za niższą cenę niż na rynku wtórnym. Jednak warto pamiętać, że uczestnicy licytacji rywalizują między sobą, co może wpłynąć korzystnie na ostateczną cenę sprzedaży.

W jakich sytuacjach można liczyć na umorzenie egzekucji komorniczej?

Umorzenie egzekucji komorniczej może nastąpić, gdy dług zostanie całkowicie spłacony przez dłużnika i nie ma już podstaw do jej kontynuowania. Czasami też wierzyciel decyduje się na zawarcie ugody z dłużnikiem i zrezygnuje z dalszej egzekucji.

W przypadku upadłości konsumenckiej sąd może orzec umorzenie pozostałego długu po zakończeniu postępowania upadłościowego. Egzekucja ulega umorzeniu również wtedy, gdy minie przedawnienie roszczenia wierzyciela.

Jak uniknąć zajęcia samochodu? Podsumowanie

W sytuacji problemów z długami oraz zagrożeniu egzekucją komorniczą warto pamiętać, że możesz skorzystać z porady prawnika lub usług kancelarii antywindykacyjnej. Profesjonalni doradcy pomogą w negocjacjach z wierzycielami, przygotowaniu dokumentacji oraz odnalezieniu optymalnych rozwiązań. Nie czekaj, zainwestuj w swoją przyszłość i skontaktuj się z kancelarią antywindykacyjną. Zrobimy wszystko, aby Ci pomóc!

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...