https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Spis Treści

Jeśli od dłuższego czasu Twoja firma nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, to być może dobry moment, aby pomyśleć o jej restrukturyzacji. Jest to “druga szansa” dla firm, które zmagają się z różnymi przeciwnościami losu. W pierwszym kwartale tego roku wiele firm zmagało się ze spowolnieniem gospodarczym oraz słabym popytem. Z pewnością skorzystają one z okazji, jaką daje im możliwość restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami, to niezbędne działania aby uchronić firmę przed ogłoszeniem upadłości.

Z wpisu dowiesz się czym jest restrukturyzacja firmy, kiedy należy ją zastosować, jakie występują rodzaje restrukturyzacji, oraz jakie są jej cele.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to nic innego jak poprawa wydajności, efektywności przedsiębiorstwa, poprzez działania w obszarze kapitałowym i organizacyjnym. Restrukturyzacja ma na celu uchronić działalność gospodarczą przed popadnięciem w długotrwały kryzys finansowy. Otwarcie postępowania to działania mające na celu pomoc w odzyskaniu płynności finansowej. Restrukturyzacja jest porozumieniem między wierzycielem a dłużnikiem, gdzie wierzyciel godzi się na pewne ustępstwa względem dłużnika, umożliwiając mu tym samym dalszy rozwój, a w konsekwencji odzyskanie zaległych należności.

Kiedy ją zastosować?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, ponieważ każde przedsiębiorstwo rządzi się innymi prawami i wymaga podjęcia różnorodnych kroków, aby ostatecznie udało się zwiększyć jego wydajność. Uruchomienie procesu restrukturyzacyjnego pozwala rozwiązać konkretne problemy, skupić się na przyczynach kryzysu ekonomicznego danego przedsiębiorstwa i ich transformację. 

Rodzaje restrukturyzacji firmy

Istnieje kilka procedur restrukturyzacji firmy, z których przedsiębiorca może wybrać najlepszą dla swojej firmy:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu, to samodzielne porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem, przy niewielkim udziale sądu, który ostatecznie zatwierdza ustalony układ
 • przyspieszone postępowanie układowe, to porozumienie do którego dochodzi na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli
 • postępowanie układowe, prowadzone na zasadach dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Jest przeznaczone dla firm na skraju wypłacalności
 • postępowanie sanacyjne, umożliwia solidną restrukturyzację jednakże dłużnik jest poddany restrykcyjnym nadzorowi. Postępowanie sanacyjne to najbardziej skomplikowane postępowanie jest przeznaczone dla firm niewypłacalnych

Cel restrukturyzacji firmyGłównym celem restrukturyzacji jest niedopuszczenie do ogłoszenia upadłości działalności przedsiębiorstwa, za pomocą układu z wierzycielami. W jaki sposób dzięki restrukturyzacji właściciel przedsiębiorstwa może uniknąć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Restrukturyzacja gwarantuje ochronę przedsiębiorcy przed niepożądanymi działaniami wierzycieli, która umożliwia uchylenie zajęcia konta bankowego czy wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Przedsiębiorstwo zyskuje czas na zwiększenie efektywności, poprawę relacji z klientami, poprawę wizerunku i finalnie odzyskanie płynności finansowej.
Co więcej, przedsiębiorstwo może ubiegać się o dodatkowe źródła finansowania. Restrukturyzacja jest także niezwykle korzystna dla samych wierzycieli, ponieważ dobrze przeprowadzona, gwarantuje większy zwrot zadłużenia przez dłużnika.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...