https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Co to jest upadłość konsumencka?

Spis Treści

„Co to jest upadłość konsumencka?”- to częste pytanie większości naszych klientów. Ściśle ujmując to procedura sądowa, która jest szczególnie dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie, spłacić zaległych zobowiązań np. wpadły w spirale zadłużeń, generując tym samym ogromną kwotę do spłacenia, plus ciągle narastające odsetki. Ważną informacją dla tych osób jest fakt, że ustawa z dnia 24 marca 2020 zmieniła przepisy dotyczące nowelizacji prawa upadłościowego. Czego te przepisy dokładnie dotyczą? Co się zmieniło? W jakim stopniu są obecnie korzystne dla osób zadłużonych i jakie są procedury upadłościowe na rok 2021?

W poniższym artykule dowiesz się, czym jest upadłość konsumencka osoby fizycznej i co daje osobie zadłużonej, jakie są koszty przeprowadzenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej, w jaki sposób i kto może ogłosić upadłość konsumencką, jak wygląda upadłość konsumencka bez zadeklarowanego majątku oraz jakie są dalsze procedury po ustanowieniu upadłości konsumenckiej.

Co oznacza upadłość konsumencka?

Co to jest upadłość konsumencka? To sądowe postępowanie, którego na celu jest częściowe lub całkowite oddłużenie klienta, jednocześnie przy zaspokojeniu wierzycieli, bazując na majątku dłużnika. W przypadku kiedy nie jesteś w stanie spłacić wierzycieli np. z powodu choroby, utraty pracy, niewystarczających zarobków w porównaniu do wielkości zadłużenia, możesz ubiegać się o upadłość całkowitą.

W polskim prawie możliwość zgłoszenia upadłości konsumenckiej po raz pierwszy zaistniała w roku 2009. Z roku na rok liczba wniosków o upadłość coraz bardziej rośnie. W 2018 roku ich liczba przekroczyła 13 tysięcy, z czego połowa z dłużników uzyskała status upadłości.

Co daje upadłość konsumencka?

Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie nowego startu dla osób, które nie są w stanie wyjść z zadłużenia. Rozumiemy, że w życiu zdarzają się różne sytuacje np. utrata pracy, choroba, źle zainwestowane pieniądze czy inne sytuacje losowe, które sprawiają, że narastająca spirala zadłużeń jest nie do spłacenia. W takiej sytuacji upadłość konsumencka i ogłoszenie bankructwa czasami jest jedynym możliwym wyjściem – po to zresztą została stworzona.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką

Z upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej) może skorzystać każda zadłużona osoba, jednak są pewne wyjątki, przez które sąd może wniosek łatwo oddalić:

 • dłużnik jest komandytariuszem lub akcjonariuszem spółki, przez co odpowiada również za zadłużenie spółki,
 • gdy zaległości związane ze spłatą długu są krótsze niż 3 miesiące,
 • jeśli dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat działał na szkodę pokrzywdzonego – wierzyciela np. chciał uniknąć utraty części swojego majątku i przekazał go osobie z rodziny,
 • jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik skorzystał już z upadłości konsumenckiej,
 • celowe działania osoby zadłużonej, które doprowadziły do niewypłacalności, wskutek rażącego niedbalstwa dłużnika.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W celu zgłoszenie upadłości konsumenckiej w roku 2021 należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie i wnieść opłatę o wysokości 30 zł. Należy jednak pamiętać, że od odpowiedniego wypełnienia wniosku zależy decyzja sądu, dlatego w takiej sytuacji dobrze jest powierzyć przygotowanie pisma odpowiedniej kancelarii prawnej. Decyzję o upadłości konsumenckiej podejmuje sąd podczas rozprawy, dług może zostać umorzony wówczas całkowicie lub częściowo.

Jeśli sąd zadecyduje, że dług należy spłacić w formie częściowej, wówczas na rozprawie ustalany jest również plan spłat i nakaz sprzedaży majątku konsumenta w celu ich spłaty. Co oczywiście wiąże się ze sprzedażą mieszkania, samochodu i innych przedmiotów na rzecz spłaty wierzyciela.

Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe to nie tylko wniosek o upadłość, prawo upadłościowe i proces postępowania upadłościowego to długi i żmudny proces. Wniosek o upadłość to dopiero początek procedury o ogłoszeniu upadłości (masy upadłości).

Upadłość konsumencka koszty

Koszty związane z postępowaniem ogłoszenia upadłości ustalamy indywidualnie, mając na uwadze sytuację dłużnika. Warto skorzystać z usług profesjonalistów, żeby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, poradzić się w kwestii ogłoszenia upadłości, ewentualnego planu spłaty wierzycieli. W zakres naszych usług wchodzi: pomoc w utworzeniu planu spłaty wierzycieli w celu ustalonej spłaty zadłużenia wymagalnych zobowiązań, wniosek o ogłoszenie upadłości – przygotowanie i reprezentacja w sądzie.

Co po upadłości konsumenckiej?

Po terminowej spłacie zobowiązań, ustalonych przez sąd w stosunku do wierzyciela, dłużnik uwalnia się na stałe od zaciągniętych długów, co oczywiście wiąże się z nowym startem bez obciążenia finansowego z przeszłości. Należy pamiętać, że upadłość konsumencką można ustalić jedynie raz na 10 lat.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...