https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Zanim do firmy wejdzie komornik trzeba działać!

Spis Treści

Co ma zrobić przedsiębiorca w momencie, kiedy otrzyma wezwanie do spłaty zadłużenia z firmy windykacyjnej?

Złym rozwiązaniem jest pozostawienie sprawy własnemu losowi

Pierwszym krokiem po otrzymaniu wezwania do zapłaty powinno być zawsze dokładnie przeanalizowanie stanu faktycznego i prawnego zobowiązania oraz zbadanie, czy okoliczności nie budzą wątpliwości co do zasady i wysokości wskazanego zadłużenia.

Trzeba pamiętać, że jeśli dłużnik będzie bierny, to wierzyciel nie będzie tracił czasu i następny kontakt w sprawie to będzie pozew z sądu lub nakaz zapłaty, do którego dłużnik będzie musiał się ustosunkować już w terminie 14 dni. Idąc dalej, jeśli dłużnik nie podejmie żadnych czynności, to orzeczenie się uprawomocni i wierzyciel będzie się mógł domagać swoich roszczeń na drodze windykacji komorniczej.

Telefon czy pismo z firmy windykacyjnej należy zawsze traktować poważnie, chociaż całe postępowanie polubowne przypomina zabawę w głuchy telefon. Pamiętajmy jednak, że jeśli dochodzi się zobowiązań na zlecenie wierzyciela, jako pełnomocnik, to firma windykacyjna musi wykazać się skutecznością i rozliczyć z podejmowanych czynności, bo przecież wierzyciel inwestuje dodatkowy kapitał w celu odzyskania swoich należności. Brak efektów wiąże się z negatywnym skutkiem dla firmy windykacyjnej i jej zmianą.

Tak naprawdę w żadnym momencie nie jest za późno, by zwrócić się o pomoc do kancelarii antywindykacyjnej. Ponieważ taka kancelaria dysponuje odpowiednim doświadczeniem i specjalizuje się w postępowaniu przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym czy też w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Z każdej sytuacji istnieje wiele wyjść, a na pewno im szybciej sprawą zajmą się specjaliści, tym lepiej.

Istotne są dwie sprawy – wysokość zadłużenia i terminy, jakie obowiązują w całej procedurze negocjacji z windykatorem. Firmy windykacyjne wcale nie polują na jak największe wierzytelności, bo takie trudniej ściągnąć, owszem prowizje od wyegzekwowanych długów są znaczne, ale proszę nie zapominać, że takie firmy generują też spore koszty. Dłużnik jest niepokojony przemyślanym scenariuszem działań opracowanych przez psychologów. Na podstawie statystyk windykator wie, że prędzej czy później się złamie i wtedy jest to sukces jego firmy.

Firmy windykacyjne rozmawiają zawsze bardzo chętnie, ale takie rozmowy są pełne haczyków. Nie należy zapominać, iż wszystko jest nagrywane, a więc może zostać wykorzystane przeciwko dłużnikowi. Oddzwaniający może mieć dobre intencje biorąc sprawy w swoje ręce, ale może też pogorszyć swoją sytuację, jeśli zadeklaruje spłaty w określony sposób w porozumieniu z windykatorem. Mam tu na myśli np. wierzytelności, które mają na giełdzie obrotu wierzytelnościami śmieciową wartość, ale w ręku skutecznego windykatora robi się z tego całkiem dobry pieniądz, bo dopóki osoba, przeciwko której wierzyciel zgłasza roszczenia, może podnieść zarzut przedawnienia z art. 118 k.c., taka wierzytelność jest uznawana za śmieciową. To jest bardzo istotne!

Kluczowe w sprawach wierzytelności są negocjacje. Negocjacje z windykatorem to tak naprawdę procedura, która z góry ma określony początek i koniec. Od jakości przebiegu wymiany informacji między stronami zależy jej czas trwania, czym gorsza ta wymiana, tym w zasadzie trwa dłużej.

Firmy windykacyjne mają urozmaicone scenariusze podejmowanych czynności. Wierzyciel/windykator powinien zawsze wezwać dłużnika do zapłaty, aby w przypadku dochodzenia należności w sądzie mieć dowód, że przed wytoczeniem sprawy próbował dobrowolnie poza sądem dogadać się z dłużnikiem i tylko temu służy jego wezwanie.

Stąd listy zwykłe należy zawsze odbierać, są one wrzucane luzem do skrzynki pocztowej i można je potraktować jako działania prewencyjno-monitoringowe wierzyciela, który liczy na odzew dłużnika i na ustalenie jego adresu i miejsca przebywania. Listy polecone bezwzględnie trzeba odbierać, przynajmniej te, które pochodzą z sądu, listy polecone z firm windykacyjnych są rzadkością, można je odbierać po to, żeby wierzyciel wiedział, że kontrolujemy korespondencję.

W przypadku gdy wierzyciel określi w wezwaniu do zapłaty termin zapłaty lub ustosunkowania się do wezwania, to termin ten nie jest wiążący – jest to w istocie prośba wierzyciela, a o tym, czy na pismo odpowiadamy, czy nie i jak, czy uznajemy wezwanie, czy podnosimy zarzut przedawnienia, warto skonsultować, nawet za opłatą, z kancelarią antywindykacyjną.

Jeśli dłużnik jest naszym klientem, to jako kancelaria antywindykacyjna staramy się przejąć pełną kontrolę nad całością procedury. Kluczowe są negocjacje dające całą paletę możliwości. Wszystko zależy od tzw. asów w rękawie, jakie mamy. Negocjacje na pewno wydłużają postępowanie, a jeśli jest to element postępowania naprawczego, to wpływa na egzekucję i całą procedurę administracyjną związaną z naliczaniem odsetek czy też wstrzymaniem dodatkowych czynności komorniczych.

Warianty negocjacji nigdy nie mogą stanowić z góry założonego szablonu, ponieważ wierzyciele również potrafią zaskakiwać. Warianty są różne i dotyczą przeważnie: zbijania odsetek karnych, ustawowych, warunków porozumień, modyfikacji niekorzystnych i niewygodnych zapisów czy też klauzul w aneksach do umów.

Kancelaria zawsze przyjmuje dwa warianty negocjacji: pierwszy polega na dostosowaniu podstawowego scenariusza do realiów prawnych klienta, a drugi zoptymalizowania jego profilu, aby w przypadku braku współpracy ze strony wierzyciela uzyskać założony efekt, poprzez zmianę okoliczności prawnych, do których się odwołujemy, chociażby przez postępowanie restrukturyzacyjne, układowe, czy też upadłościowe w Polsce lub też za granicą.

Ważną rzeczą w procedurach windykacyjnych są zabezpieczenia. Organy egzekucyjne niestety nie mają związanych rąk przy dokonywaniu czynności mających na celu zabezpieczenie majątku dłużnika. Pierwszym krokiem najczęściej jest wysyłanie przez kancelarie komornicze wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie kancelarii komorniczej. Na podstawie tego zdarzenia komornik czy też asesor komorniczy ustalają stan majątku dłużnika i budują sobie obraz egzekucji.

Drugim krokiem co do zabezpieczeń może być wysłanie do wszystkich banków zapytania dotyczącego wskazanego dłużnika, czy nie posiada w danym banku konta bankowego celem jego zajęcia.

Dla dłużnika najbardziej nieprzyjemne są wizyty komornika w siedzibie firmy czy też miejscu zamieszkania. Często takie wizyty wiążą się z tym, że komornik może dokonać zajęć ruchomości. Takie czynności to między innymi ujęcie w protokole przedmiotów, które w późniejszym terminie mogą stać się przedmiotem licytacji komorniczych. Takie przedmioty nie mogą być zbywane samodzielnie, bez uzgodnienia z wierzycielem, a praktyki łamania tego zakazu wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku nieruchomości wierzyciele mogą dokonać wpisu na hipotece nieruchomości dłużnika.

W przypadku przedsiębiorców ważnym zabezpieczeniem wierzytelności jestcesja wierzytelności z faktur wobec innych kontrahentów dłużnika, a więc przeniesienie praw do partycypowania w części lub całości zobowiązania wynikającego z danej/innej transakcji.

Kancelarie antywindykacyjne często nie pobierają opłat za wstępne rozpoznanie sprawy, ale też nie podejmują się każdego zlecenia. Rozliczenie z klientami odbywa się zwykle na zasadach sucess fee albo w oparciu o miesięczny abonament dopasowany do możliwości klienta.

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...