https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Rodzaje windykacji należności – Jak rozpoznać z którą mamy do czynienia ?

Spis Treści

Windykacja jest swego rodzaju dochodzeniem, którego celem jest uzyskanie bądź odzyskanie pewnych wartości materialnych z pomocą środków mieszczących się w granicach prawa. Po windykację sięgnąć można tylko wtedy, jeśli owe należności wobec drugiej osoby są zgodne w literą prawa. Proces windykacji łączy się również z późniejszym monitorowaniem płatności przez dłużnika. Doświadczenie kancelarii oraz statystki pokazują, że najefektywniej można windykować młody dług, czyli taki, który powstał poprzez nieuregulowane rachunki i płatności od ok. 3 miesięcy.


Windykacja należności


Windykacja należności to sposób na odzyskanie należności, jakie poczynił np. kontrahent wobec przedsiębiorstwa. Windykacja należności ma miejsce wtedy, kiedy jedna osoba wywiązała się z warunków umowy, druga zaś nie uiściła opłaty i te długi rosły od min. 3 miesięcy. Wtedy dopiero można rozpocząć czynności prawne i procesowe, których celem jest zmotywowanie dłużnika do spłacenia zaciągniętych długów.
Windykację należności można podzielić na polubowną lub sądową. Pierwszy rodzaj windykacji polega na zdalnym monitorowaniu płatnika oraz przypominaniu o systematycznej spłacie należności. W przypadku windykacji polubownej, jedynymi narzędziami są wezwania do zapłaty oraz wezwania ze specjalnymi notami odsetkowymi. Windykacja sądowa to nieco poważniejsza forma roszczenia praw do niezapłaconych kwot. Co więcej, w przypadku orzeczenia przez sąd konieczności spłaty długu, nad całością czuwa komornik.


Windykacja terenowa


Windykacja terenowa jest niezbędnym elementem procesu odzyskiwania należności. Firmy windykacyjne wdrażają czynności terenowe w życie w ciągu 1-2 tygodni od przyjęcia zlecenia. Ważne jest odpowiednie przygotowanie do tego spotkania, gdyż wtedy indykator zbiera wiele informacji o dłużniku. Windykacja terenowa to również szansa dla dłużnika na polubowne zakończenie sprawy, a dla wierzyciela – na ekspresowy zwrot pieniędzy.


Windykacja bankowa

Kredyt wzięty w banku to również zobowiązanie, które należy spłacać zgodnie z kalendarzem rat. Jeśli kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy, nie spłaca rat i zalega z tym kilka miesięcy, bank może rozpocząć proces windykacji.
Windykacja bankowa bardzo szybko dochodzi do skutku, gdyż to właśnie terminowe spłaty kredytów klientów wpływają na poprawne funkcjonowanie banków. W przypadku windykacji bankowej wyróżnia się takie kroki, jak rewindykacja (odbywająca się na zasadach polubownych, gdzie dłużnik wezwany jest do uregulowania należności), windykacja terenowa (do dłużnika wysłany jest przedstawiciel banku), wypowiedzenie umowy (zazwyczaj ma miejsce, kiedy dług kredytobiorcy jest już wysoki) oraz cesja długu (brak reakcji klienta na wypowiedzenie umowy przez bank sprawia, że kredyt zostaje sprzedany firmie windykacyjnej, która na własny rachunek zajmuje się egzekwowaniem należności).


Windykacja komornicza

Nie ulega wątpliwości, że windykacja komornicza jest ostatecznością. Jeśli wcześniej podjęte kroki nie dają żadnych rezultatów, w sprawę zazwyczaj zostaje wmieszany komornik. Może on prowadzić egzekucję z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia rentowego lub emerytalnego, ale także z posiadanych nieruchomości czy ruchomości.


Skuteczna antywindykacja


Antywindykacja to nic innego jak pomoc udzielana dłużnikowi, którego celem jest wyjście z długów bez oddawania całego majątku. Antywindykacja to metoda obrony i szukanie dróg wyjścia w sądzie, który bardzo często stoi po stronie osób oszukanych przez dłużników.
Skuteczna antywindykacja polega na opracowaniu sprawnych metod obrony, które jednocześnie dostosowano są do zasobności portfela klienta. Ważnym jest, by dłużnik zgłosił się do kancelarii antywindykacyjnej jak najwcześniej. Świetnym wyjściem z sytuacji jest powierzenie swoich problemów z długami Kancelarii Antywindykacyjnej kancelaria-antywindykacyjna.com. Zgłaszając się tam, z pewnością znajdziesz wyjście z wielu swoich problemów, w tym z długów, które bardzo często nie dają spać po nocach i żyć w spokoju ducha.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...