https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Upadłość konsumencka — co sprawdza sąd?

Spis Treści

Upadłość konsumencka dla wielu osób stanowi wręcz ostatnią deskę ratunku. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może ochronić przed niespłaconymi długami. Zanim jednak skusimy się na takie rozwiązanie, warto zdobyć informacje o tym, co sprawdza sąd i jakie są zasady umorzenia zobowiązań upadłego.

 

Wniosek o upadłość konsumencką

Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać w kierunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest złożenie wniosku. Specjalny wniosek należy wypełnić bardzo skrupulatnie. Im więcej an nim informacji, tym większa szansa, że sąd bez większej zwłoki ogłosi Twoją upadłość. Warto jednak wiedzieć, że najczęściej następuje to po ok. 3 miesiącach. Jeśli zależy Ci na pozytywnym rozpatrzeniu, dopełnić wszelkich formalności.

Postępowanie upadłościowe — jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli chcesz, by doszło do umorzenia zobowiązań upadłego, koniecznością jest zgromadzenie szerokiej dokumentacji. Najważniejszy jest wniosek, w którym należy podać swoje dane. Niezbędny jest zapis o aktualnym i bieżącym stanie majątku dłużnika. Do sądu upadłościowego warto złożyć również spis wierzycieli z konkretnymi kwotami oraz wykaz wierzytelności spornych, jeśli takie występują. Koniecznością jest też lista zabezpieczeń oraz uzasadnienie wniosku.

Rozpatrywanie wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd

Zanim sąd wyda postanowienie o upadłości konsumenckiej, musi sprawdzić dokładnie złożony wniosek. Bardzo ważne są opisane w nim konkretne elementy. Umorzenie zobowiązań upadłego to też kwestia opłaty sądowej, którą należy uiścić podczas składania wniosku. Wynosi ona ok. 30 zł i jest konieczna. Jeśli nie zostanie to prawidłowo zapłacone, sąd nie rozpatrzy wniosku.

Niezbędna opłata

W ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ważną rolę odgrywa opłata podczas składania wniosku. Nie wynosi ona dużo, ponieważ jedynie 30 zł. Musi zostać uiszczona poprawnie, ponieważ sąd będzie to badał. Jeśli wnioskodawca zapomni opłacić złożenie wniosku, sąd wezwie Cię do uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni i dołączenia potrzebnego potwierdzenia. W sytuacji, kiedy pomaga Ci pomocnik, on również będzie wymagał zapłaty. Wynosi to ok. 17 zł.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — właściwość sądu

Zanim dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego, sąd musi sprawdzić swoją właściwość. Chodzi o to, że wniosek nie może trafić do pierwszego lepszego sądu. Upadłością zajmuje się wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W sytuacji, kiedy zaszła pomyłka, sąd samodzielnie przeniesie dokumenty do właściwego oddziału.

Ogłoszenie upadłości — co sprawdza sąd?

Po złożeniu wniosku sąd dokładnie sprawdzi, czy sytuacja finansowa wnioskodawcy faktycznie nie pozwala na spłaty wierzycieli. Może być to celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. Ponadto sąd sprawdza, czy wnioskodawcy nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli chcesz przyspieszyć proces, możesz dołączyć do wniosku wydruk z CEiDG, który mówi, że Twoja działalność gospodarcza została wykreślona z basy przedsiębiorców.

Co z niewypłacalnością?

Sąd sprawdza również majątek dłużnika. Musi potwierdzić Twoją niewypłacalność. Sąd wydaje postanowienie pozytywne dla dłużnika, jeśli ten utracił zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Jeśli składasz wniosek o ogłoszenie upadłości, należy w nim wykazać, że na etapie postępowania nie dysponujesz żadnymi środkami pieniężnymi. To wytłumaczy Twoje braki w regulowaniu zobowiązań. Jeśli nie spłacasz długów od 3 miesięcy, sąd natychmiast podejmie stosowną decyzję o upadłości.

Ogłoszenie upadłości — co sąd bada później?

Upadłość konsumencka — co sprawdza sąd później? Weryfikuje listę wierzycieli, aby mieć podstawy do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ustalenie planu spłaty wierzycieli oraz przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika kończą się na wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Jeśli zobowiązania upadłego nie są zbyt duże, sąd może ogłosić warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego i spłatę wierzycieli upadłego bez ustalenia planu.

Czy sąd chce mieć wgląd do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

Sąd jak najbardziej ma wgląd do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Nie jest sztuką ogłosić upadłość konsumencką na wskutek rażącego niedbalstwa i swojej niewypłacalności. Jeśli wobec upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe i wykazano, iż dłużnik doprowadził do tego stanu poprzez trwonienie części składowych majątku, ma on w obowiązku naprawienia szkody wynikającej z tego zachowania. Plan spłaty wierzycieli w tym przypadku może obowiązywać nawet do 7 lat.

A co z umorzeniem zobowiązań upadłego?

Przygoda z sądem gospodarczym nie kończy się wraz z dniem ogłoszenia upadłości. Po ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd musi orzec, czy przez najbliższe lata dłużnik będzie w stanie regulować zobowiązania uzasadnione względami słuszności. Sąd może być zainteresowany zdrowiem dłużnika, jak i sytuacją rodzinną czy możliwościami zarobkowymi. W ten sposób określi, czy nadaje się do wykonania planu spłaty wierzycieli, czy jednak lepiej będzie je umorzyć. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania alimentacyjne!

Kim jest syndyk i po co się go wyznacza?

W postępowaniu udział bierze również syndyk, który w późniejszym czasie zajmuje się likwidacją majątku dłużnika wraz z ustaleniem wierzycieli. Syndyk może dokonywać czynności prawnych. Nasz majątek należący do masy upadłości to podstawa pod zapłaty orzeczonych długów. Zobowiązania wynikające z prowadzonych interesów lub innych sytuacji muszą zostać opłacone, zazwyczaj z majątku dłużnika. Tylko nieruchomości i ruchomości dają możliwość dokonania jakichkolwiek spłat.

Podsumowanie

Sąd gospodarczy prowadzi właściwe postępowanie upadłościowe i może orzec, czy dana osoba faktycznie zasługuje na upadłość konsumencką, czy nie. Jest to poważna decyzja, a więc wymaga sprawdzenia wielu aspektów. Nie każdy bowiem zgłasza się z faktyczną skruchą i chęcią naprawienia błędów. Niektórzy liczą na uniknięcie spłaty wierzycieli, co można bardzo łatwo poddać sprawdzeniu.

 

Polecane wpisy na blogu:

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...