https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Wizyta komornika w mieszaniu – co robić ?

Spis Treści

Ważną rzeczą w procedurach windykacyjnych są zabezpieczenia. Organy egzekucyjne niestety nie mają związanych rąk przy dokonywaniu czynności mających na celu zabezpieczenie majątku dłużnika. Pierwszym krokiem najczęściej jest wysyłanie przez kancelarie komornicze wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie kancelarii komorniczej. Na podstawie tego zdarzenia komornik czy też asesor komorniczy ustalają stan majątku dłużnika i budują sobie obraz egzekucji.

Drugim krokiem co do zabezpieczeń może być wysłanie do wszystkich banków zapytania dotyczącego wskazanego dłużnika, czy nie posiada w danym banku konta bankowego celem jego zajęcia.

Dla dłużnika najbardziej nieprzyjemne są wizyty komornika w siedzibie firmy czy też miejscu zamieszkania. Często takie wizyty wiążą się z tym, że komornik może dokonać zajęć ruchomości. Takie czynności to między innymi ujęcie w protokole przedmiotów, które w późniejszym terminie mogą stać się przedmiotem licytacji komorniczych. Takie przedmioty nie mogą być zbywane samodzielnie, bez uzgodnienia z wierzycielem, a praktyki łamania tego zakazu wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku nieruchomości wierzyciele mogą dokonać wpisu na hipotece nieruchomości dłużnika.

W przypadku przedsiębiorców ważnym zabezpieczeniem wierzytelności jestcesja wierzytelności z faktur wobec innych kontrahentów dłużnika, a więc przeniesienie praw do partycypowania w części lub całości zobowiązania wynikającego z danej/innej transakcji.

Kancelarie antywindykacyjne często nie pobierają opłat za wstępne rozpoznanie sprawy, ale też nie podejmują się każdego zlecenia. Rozliczenie z klientami odbywa się zwykle na zasadach sucess fee albo w oparciu o miesięczny abonament dopasowany do możliwości klienta.

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...