https://kancelaria-antywindykacyjna.com
Dla ciebie
Dla firmy
Główne obszary pomocy prawnej

Jak rozliczyć dochód dyrektora spółki LTD w – przepisy

Spis Treści

JAK ROZLICZYĆ DOCHÓD DYREKTORA SPÓŁKI LTD W POLSCE – PRZEPISY

Informację na ten temat można znaleźć w treści Konwencji o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią. Dokument ten to jedna z podstaw prawnych określających działanie spółek LTD rejestrowanych przez Polaków.

Art. 15 Konwencji mówi, że: “Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

Jednocześnie należy zauważyć, że zapisy Konwencji oraz ustawa o PIT pozwalają uniknąć dwukrotnego opodatkowania tego samego dochodu. Wynika to z treści art. 22 Konwencji. Mówi on, że: “Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu”, oraz dalej: “Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód”.

JAK ROZLICZYĆ DOCHÓD DYREKTORA SPÓŁKI LTD W POLSCE – W PRAKTYCE

Co powyższe przepisy oznaczają w praktyce? Krótko mówiąc, że dochód dyrektora brytyjskiej spółki LTD jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, jeżeli ww. dyrektor nie osiągnął żadnego innego dochodu na terenie Polski. Co za tym idzie, taka osoba nie ma obowiązku rozliczenia w Polsce – a więc nie musi składać deklaracji PIT do urzędu skarbowego.

Co w sytuacji, gdy dyrektor brytyjskiej spółki LTD, poza pensją dyrektorską, uzyskał również inny dochód w Polsce (np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło)? Wtedy dochód ze spółki LTD należy uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT. Rzecz jasna, nie zapłacimy od niego podatku – informacja o dochodzie zagranicznym posłuży jedynie do obliczenia stawki podatku od dochodu uzyskanego w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją). Deklarację należy złożyć za pomocą formularzy PIT-36 oraz PIT/ZG.

JAK ROZLICZYĆ DOCHÓD DYREKTORA SPÓŁKI LTD W POLSCE – PRZYKŁADY

W sytuacji, gdy dyrektor brytyjskiej spółki LTD uzyskał inny dochód w Polsce i jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT, mechanizm obliczania stawki podatku jest następujący: do dochodu uzyskanego w Polsce dodajemy dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii, a następnie sprawdzamy, jakim podatkiem objęta jest otrzymana suma. Tak ustalona stawka podatku będzie dotyczyć jedynie dochodu uzyskanego w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Przykład #1

Dyrektor spółki LTD uzyskał z Wielkiej Brytanii roczny dochód w wysokości 5 tys. funtów (ok. 25 tys. zł). Uzyskał także dochód z Polski – z tytułu wykonywanej umowy zlecenia – w wysokości 20 tys. zł. Łączny dochód dyrektora wyniósł więc ok. 45 tys. zł – a zatem nie przekroczył pierwszego progu podatkowego w Polsce. Oznacza to, że dochód uzyskany w Polsce będzie opodatkowany stawką właściwą dla dochodu poniżej 85 528 zł, czyli 18 proc.

Przykład #2

Dyrektor spółki LTD uzyskał z Wielkiej Brytanii roczny dochód w wysokości 8 tys. funtów (ok. 40 tys. zł). W Polsce uzyskał dochód z tytułu wykonywanej umowy o dzieło – ok. 50 tys. zł. Łączny dochód dyrektora wyniósł więc ok. 90 tys. zł – a więc przekroczył pierwszy próg podatkowy. W takiej sytuacji stawkę podatku, jakim objęty będzie dochód uzyskany w Polsce obliczamy tak, jakby całość dochodu dyrektora została uzyskana w Polsce, a następnie tak otrzymaną sumę dzielimy przez łączny dochód dyrektora. Wynik mnożymy przez 100.

Łączny dochód: 40 000 zł + 50 000 zł = 90 000 zł

90 000 zł = 85 528 zł + 4 472 zł

85 528 zł * 18% = 15 395,04 zł

4 472 zł * 32% = 1 431,04 zł

15 395,04 zł + 1 431,04 zł = 16 826,08 zł

16 826,08 zł / 90 000 zł = 0,18696

Podatek od dochodu uzyskanego w Polsce: 0,18696 * 100 = 18,70%

 • Kancelaria Antywindykacyjna
 • Kontakt

  Infolinia:
  +48 22 299 08 70

   

  Sekretariat:
  +48 (22) 299 03 70

   

  Franczyza:
  +48 578 646 434

   

  Obsługa prawna:
  +48 (71) 307 27 87

 • ...