Bezpłatna pomoc prawna

Jeśli wpadłeś w pętlę zadłużenia, zachowaj spokój.

Wystarczy jedna zła decyzja, nieprzemyślany kredyt, ciężka sytuacja losowa, czy choroba, które pochłoną wszystkie nasze oszczędności.

Fundacja Pomocy Dłużnikom “FUNDACJA ANTYWINDYKACYJNA” została została założona w 2015 roku, aby nieść pomoc antywindykacyjną.

Statutowymi Celami Fundacji jest:


1)
niesienie pomocy osobom dotkniętym problemami z zadłużeniem,
2) niesienie pomocy osobom szukającym wsparcia w doradztwie finansowo-ekonomicznym,
3) szerzenie świadomości prawnej wśród społeczeństwa,
4) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty prawnej wśród osób mających do niej utrudniony dostęp.

Nasza fundacja reprezentuje także podopiecznych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami egzekucyjnymi.

Działania fundacji:

  • szerzenie wiedzy prawniczej, na temat prawa w zakresie ochrony dłużnika
  • podejmowanie reprezentacji dłużnika przed Sądami każdej instancji
  • działalność edukacyjna i informacyjna
  • ochrona nieruchomości dłużnika, przed licytacją komorniczą
  • uzyskiwanie odszkodowań od firm windykacyjnych, za łamanie zasady dobrych praktyk, w stosunku do dłużników
  • wspomaganie działalności w zakresie postępowań upadłościowych
  • wspieranie dłużników, poprzez profesjonalną pomoc psychologów
  • programy motywacyjne dla przedsiębiorców pragnących maksymalnie wykorzystywać swój potencjał

Bezpłatna pomoc dla zadłużonych.

Masz problemy finansowe? Jesteś osobą zadłużoną? Potrzebujesz porady prawnej? Oferujemy bezpłatne porady dla zadłużonych. Bezpłatna pomoc dla zadłużonych oferowana przez naszą fundacje w każdą środę od 8.00 do 16.00 w ramach Bezpłatnych porad prawnych.

Skontaktuj się z Ośrodkiem Doradztwa, skorzystaj z bezpłatnej pomocy przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomagamy w rozwiązywaniu kłopotów finansowych wynikających z nadmiernego zadłużenia. Pozbądź się długów przy naszej pomocy. Wysyłając maila na adres: pomoc@fundacja-antywindykacyjna.pl

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

INFORMACYJNY

Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym

DORADCZY

Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

PRAKTYCZNY

sporządzenie projektu pisma w sprawach, wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym

REPREZENTACJA W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW PROCESOWYCH SPRAWY

porządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

BIEŻĄCE DORADZTWO PRAWNE

pomoże ci napisać pismo, na przykład o rozłożenie długu na raty, wniosek do gminy o przydzielenie mieszkania socjalnego, wniosek o wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy, pismo do ZUS o przeliczenie emerytury czy zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

MEDIACJE

nieodpłatną mediację, w ramach której Fundacja nawiąże kontakt z wierzycielami korzystającego z bezpłatnej pomocy prawnej

FUNDACJA ANTYWINDYKACYJNA, ul. Pawła Włodkowica 21/7, 50-072 Wrocław, KRS 0000696492, REGON 368615280, NIP 8971847223

Close Menu