Po sukcesie firm windykacyjnych przyszła kolej na drugą stronę barykady. Dłużnicy, którzy nie radzą sobie ze swoim zadłużeniem mogą skorzystać z oferty antywindykatorów.

Ten rynek musiał powstać. Skoro tak szybko rozwinęła się gałąź usług firm windykacyjnych, to było jasne, że po drugiej stronie wyrosną firmy, które będą miały ofertę antywindykacyjną.

Antywindykacja zaczęła się rozkręcać na dobre wraz z uruchomieniem e-sądu, czyli elektronicznego postępowania upominawczego. W zamyśle e-sąd miał ułatwić ściąganie drobnych należności, gdzie sprawy były proste od strony formalnej i można było zautomatyzować cały proces. Ale przez to powstał specyficzny typ prowadzenia postępowania, opierający się w dużym stopniu się na elektronicznej wymianie dokumentów. Pisma procesowe, które akceptuje taki automat, siłą rzeczy muszą być szablonowe, co jest ich największą słabością.

Sprawdzenie stanu prawnego jest kluczowe, windykatorzy specjalizują się w mąceniu dłużnikowi w głowie. I często on sam nie wie, na jakim etapie jest cały proces. – Windykatorzy działający na zlecenie wierzycieli prowadzą rozmowy z dłużnikami w oparciu o scenariusze przygotowane przez psychologów. Pierwiastek prawny jest tam ograniczony do minimum. Skuteczny windykator to jest taki, który zbije z pantałyku dłużnika i wznieci w nim poczucie winy. I zaogni je maksymalnie, aż dłużnik stanie na głowie, żeby znaleźć pieniądz. Czasem przedstawiciele wierzyciela stosują kontrowersyjne metody perswazji: np. mówią, że lada dzień do dłużnika zapuka komornik – choć sprawa nawet jeszcze nie trafiła na wokandę. Albo że zajmą mu pensję, jeśli spłata nie nastąpi w jakimś tam terminie. Tymczasem prawda jest taka, że wierzyciel jeszcze nawet nie wystąpił o wydanie klauzuli wykonalności, więc o egzekucji komorniczej nie ma mowy.

"Antywindykacja" w Polsce. Jak grzyby po deszczu.

W Polsce nie istnieją regulacje dotyczące uprawnień, jakimi winny wykazać się podmioty zajmujące się pomocą dla dłużników w sporach z wierzycielami.

– To powoduje, że na tym rynku można trafić nie tylko na osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, ale też niestety na takie, które nie mają merytorycznego przygotowania. Zdarzają się w tej branży firmy, które obiecują nieraz rzeczy niewykonalne, wykorzystując niewiedzę czy łatwowierność dłużnika, bo chcą na nim zwyczajnie zarobić. Dlatego w takim przypadku lepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, reprezentowanej przez prawnika.

Reprezentowanie dłużnika i świadczenie mu pomocy prawnej to nic złego. Pod warunkiem, że robią to profesjonaliści, a nie ludzie, którzy chcą jak najszybciej i najłatwiej zarobić na czyimś nieszczęściu. Nie trzeba być adwokatem czy radcą prawnym, żeby założyć podmiot zajmujący się doradztwem prawnym. Profesjonaliści też mogą ulegać pokusie, żeby oferować tę usługę nie na normalnych zasadach jak typową pomoc prawną, tylko jak zestaw zaklęć. Czasem kogoś wabi perspektywa łatwego i szybkiego zarobku. Ale to nie jest tak, że firmy windykacyjne to bezmózgie molochy, które tego nie zauważą i będą na to pozwalać.

Dlatego szczególnie istotne są lata doświadczenia na rynku, wiedzę praktyczną nie nabywa się z poradników prawnych.

Z naszego doświadczenie obserwujemy, że – często taką działalnością zajmują się firmy założone przez byłych pracowników firm windykacyjnych albo działów windykacji, np. banków. Wydaje im się, że poznali model działania windykatorów.

Błąd– bo najczęściej ci ludzie znają tylko część procesu, jakiś jeden model dochodzenia wierzytelności. W sporze sądowym to za mało. Prawnika w takim sporze nic nie zastąpi.

Antywindykacja ma ułatwione zadanie zwłaszcza w przypadku dłużników prowadzących jednoosobowe działalności, czy też wspólników spółek odpowiadających całym swoim majątkiem. Dłużnicy chwytają się wszystkiego w obliczu windykacji długu, bo w wielu przypadkach mają dużo do stracenia, np. przy niespłacanym kredycie hipotecznym wierzyciel –bank może przejąć mieszkanie. Dłużnik wtedy będzie szukał wszelkiej możliwej pomocy.

O branży usług restrukturyzacyjnych.

A klientów nie brakuje, gdyż ponad 2,3 mln, czyli ok. 6,1 proc. Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo. Na ponad 40 mld zł zaległych płatności (dane BIG InfoMonitor) rynek windykacyjny wynosi co najmniej kilkanaście miliardów. Windykatorzy często wykorzystują nieznajomość prawa przez dłużników. Przykładowo proponują rozłożenie na bardziej korzystne raty zobowiązań, które już się przedawniły. A kiedy już się zaakceptuje taką ugodę, dług nabiera mocy prawnej na nowo.

Kancelaria obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i firmy, które wpadły w kłopoty. Najczęściej zgłaszają się do naszej kancelarii właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy nie mieli rozdzielności majątkowej z małżonkiem. – W sytuacji gdy jest już klauzula wykonalności, taka firma w jednej chwili traci płynność finansową – wyjaśnia prawnik.

Ale to nie znaczy, że takiego procesu nie da się zatrzymać. Na takie okoliczności kancelaria ma przygotowane różne scenariusze działań, a nawet możliwość czasowego wyprowadzenia kapitału do nowej firmy nieposiadającej długów.

Takich luk prawnych, które wykorzystujemy jest więcej.

– Gdy do firmy wchodzi komornik, to otwiera się worek bez dna. W pierwszej kolejności pieniądze idą na zabezpieczenie kosztów postępowania całej machiny biurokratycznej. My  pomagamy firmie przetrwać. Przeważnie nasi klienci będą w stanie zwrócić swoje długi, ale nie w tej chwili. Obecnie do kancelarii dziennie trafia 50-100 spraw. – Niestety większość klientów zgłasza się do nas, gdy mają już nóż na gardle.

Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 22% rocznie!

Stąd po udanej restrukturyzacji oferuje klientom stały abonament. Obejmuje on pełny zakres usług prawnych, nie tylko antywindykacyjnych. Oferta musi cieszyć się powodzeniem, bo udało się namówić już 2 tys. firm. To przekłada się na rozwój firmy.

 

uwaga! na oszustów czyhających na ludzkie nieszczęście

Działalność firm antywindykacyjnych, w ramach swobody świadczenia usług, nie wymaga spełnienia jakichkolwiek wymogów, poza tym wiążącymi się z prowadzeniem standardowej działalności gospodarczej. W konsekwencji nie jest konieczne uzyskanie, licencji lub zezwoleń, gwarantujących posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii. 

Klienci muszą zacząć myśleć by unikać w przyszłość problemów, na pewno moment gdy stali się już dłużnikami nie jest najlepszym momentem, ale warto nie wpakować się w dodatkowe problemy prawne, i co najważniejsze nie stracić ostatnich pieniędzy!

Placówka antywindykacyjna,  to nie kancelaria antywindykacyjna !!!

Nierealne slogany reklamowe – np. „pozbycie się długów”, „pomoc z nie uczciwym komornikiem „,”zacznij żyć na nowo..– jeśli chcesz zapłacić za takie usługi, to możesz być pewny , że tylko pogorszysz swoją sytuację. Dlaczego ?  Przypadkowym podmiotom nie zależy na tym, jakie dodatkowe skutki prawne wywoła ich tzw. „pomoc” – podnoszenie bezpodstawnych zarzutów w stosunku do urzędników, czy też stron postępowania windykacyjnego, może wywołać tylko lawinowy efekt eskalacji problemów. Efektem takich działań są stracone majątki, czy też sprawy karne, w których dłużnik staje się przestępcą, a w raz z nim wszystkie osoby, które uczestniczyły w podżeganiu do zachowań działających na szkodę wierzycieli.

 

Dlaczego Kancelaria Antywindykacyjna jest tylko jedna ?

Dominik Ciecierski, właściciel Kancelarii Antywindykacyjnej (rok zał. 2013), wypowiedzi swoich adwersarzy z drugiej strony barykady kwituje krótko: to, że windykatorzy nas nie lubią, wcale mnie nie dziwi. Bo mieszamy im szyki.

fragment wywiadu dla Dziennik Gazety Prawnej wyd. 20.04.2015

„”Ale jeśli chodzi o diagnozę branży, w której działa, zgadza się z nimi w dużej mierze. Na przykład w tym, że usługi antywindykacyjne świadczą czasem podmioty przypadkowe, nie do końca rzetelne, których „model biznesowy” opiera się na drukowaniu szablonów dokumentów. – Bez problemu można znaleźć takie oferty, a to niewiele ma wspólnego z pomocą dla dłużnika. To są takie usługi paraprawnicze. Część moich klientów przeszła przez tego typu paraantywindykację – opowiada. Nie ma najlepszego zdania o takiej działalności: pobieranie danych od dłużnika i odsyłanie mu – za pobraniem 200, 300 zł – wypełnionego już pisma, którego wartość procesowa często jest znikoma, jest naganne. – Wysyłając to do sądu, dłużnik tylko traci czas i zmniejsza swoje szanse – mówi Ciecierski.””

Swoją filozofię biznesu wykłada prosto: antywindykacja nie jest od tego, żeby załatwić komuś spokojne życie za pożyczone pieniądze. – Nie będę reprezentował klienta, który mi powie: pożyczyłem i zamierzam dalej pożyczać, a wy zróbcie, żebym mógł nie spłacać i żyć w dostatku. Ale z drugiej strony dłużnik nie jest przestępcą z założenia. Często popadł w kłopoty z powodów obiektywnych. Dłużnikiem można zostać umyślnie, ale można też wpaść w długi np. przez niewypłacalność swoich kontrahentów – tłumaczy Ciecierski

Co to jest antywindykacja ?Jak to robi Ciecierski? Tak naprawdę to klient tworzy sprawę, mówi. – Nie lecimy szablonem, bo takiego szablonu nie da się stworzyć. Pierwszym krokiem jest wersyfikacja stanu prawnego, w jakim znajduje się dłużnik. To, czy antywindykacja będzie skuteczna, zależy od tego, na jakim etapie jest postępowanie, które do nas trafia. Jeśli to świeża sprawa, nie ma wyroku lub się jeszcze nie uprawomocnił albo wierzyciel nie wystąpił o wydanie klauzuli wykonalności, szanse są większe – wyjaśnia.

O franczyzie usług prawnych w Polsce.

W najbliższych kilku miesiącach kancelarie prawne muszą liczyć się ze zjawiskami, których doświadczały w pierwszych tygodniach kryzysu – praca zdalna, izolacja, chaos prawny, spowolnienie pracy sądów, wstrzymywanie zleceń przez klientów instytucjonalnych oraz spadek zainteresowania usługami kancelarii przez klientów indywidualnych.

 

Kancelarie prawne należą do niskokosztowych franczyz. Zakupienie licencji i otwarcie biura to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Ale z pewnością nie jest to kluczowy powód ich popularności. Większość franczyzobiorców tych sieci rekrutuje się spośród przedsiębiorców, którzy już do tej pory prowadzili działalność w branży usług dla biznesu (np. biura rachunkowe). Franczyza prawna daje im możliwość zaproponowania swoim dotychczasowym klientom dodatkowych usług i powiększenia przychodów, co w czasach kryzysu jest dla nich na pewno szczególnie istotne .

Popyt na usługi prawnicze istnieje zarówno w miastach największych i dużych, jak i mniejszych, a powodzenie inwestycji zależy głównie od umiejętnego prowadzenia biznesu oraz polityki sprzedaży z uwzględnieniem potrzeb miejscowego rynku oraz klientów –

 

Strategia konkurowania na rynku usług prawnych.Rozpoczynamy  od przedstawienia teoretycznych aspektów budowania strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie kancelarii prawnej. Następnie, uwzględniając specyfikę branżową, koncentrujemy się na sformułowaniu najważniejszych współczesnych koncepcji konkurencyjności kancelarii prawnych i zaoferowanie klientowi kompleksowej obsługi prawnej

Akta Sprawy - moduł online
Akta Sprawy - CRM
Wirtualny sekretariat - CRM
System reklam - stały dostęp do potencjalnych klientów
Manager sprzedaży - CRM

 Kancelarię może, a nawet powinien, prowadzić przedsiębiorca. Wynika to głównie z tego, że taka osoba jest przede wszystkim menadżerem budującym i kreującym ten biznes. Natomiast usługi prawnicze dla naszych klientów wykonują profesjonaliści, których zatrudniamy. Poza tym, jeśli jest to przedsiębiorca, może on w pełni korzystać z naszego know – how i szeroko pojętej reklamy. W świetle obowiązujących przepisów adwokaci i radcy prawni nie mogą się reklamować. Inną kwestią jest fakt, że trudno oczekiwać od mecenasów znajomości zasad sprzedaży, rekrutacji, negocjacji i specyfiki bycia menadżerem.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważyć można wzrost zainteresowania praktyków szeroko pojętym zarządzaniem kancelarią prawną, jednakże wspomniane wyżej kwestie podejmowane są rzadko albo też wybiórczo w opracowaniach podbudowanych teoretycznie, co sprawia, że praktycy metodą „prób i błędów” starają się rozwiązywać pojawiające się przed nimi problemy dotyczące zarządzania kancelarią. Świadczy to o niewykorzystanym potencjale badawczym tej tematyki.

Wirtualny oddział kancelarii w sieci.

5.000 zł    kwota zakupu licencji

Wirtualny Oddział (pakiet licencji)
Oferujemy wdrożeniowy pakiet szkoleń merytorycznych i produktowych w zakresie obsługi niewypłacalnego klienta. Licencja Partnerska zawiera m. in. zestaw narzędzi sprzedażowych, wraz z dostępem do autorskiego sytemu CRM kancelarii umożliwiającego współpracę m. in z biurami pośrednictwa kredytowego, ubezpieczeniowego, biur rachunkowych itp. W zakresie obsługi portfeli klientów własnych jak i nowych dzięki współpracy z kancelarią na zasadach licencyjnych.

W ramach inwestycji:

Oprogramowanie do obsługi platformy wirtualnej kancelarii

pakiet    na czas trwania licencji

CRM-/Biuro Obsługi Klienta: oprogramowanie udostępnione w formie dostępu do gotowego modułu zarządzającego relacjami z klientami. Wirtualny manager sprzedażowy umożliwią zdalne konsultacje prawne w zakresie analizy rozpoznawczej nowej sprawy. Zdalna pomoc Sekretariatu kancelarii, umożliwia dostęp do szybkiej odpowiedzi ze strony Działu Audytowego w zakresie: wyceny sprawy, rozpoznania postępowania, ekspertyzy prawnej,  czy rozpoznania zakresu czynności prawnej, niezbędnej później, przy stworzeniu oferty sprzedażowej w formie współpracy z nowym klientem.

CRM-/ Księgowość:

Indywidualny manager zadań z funkcją wirtualnej księgowości niezbędnej do zarządzania sprzedażą własną i rozliczaniu bieżących prowizji z księgowością kancelarii.

 

Stacjonarny oddział kancelarii

20.000 zł    suma inwestycji

Oddział Stacjonarny (model franczyzowy
Rozbudowy sieci głównych kancelarii) – nieustanna rekrutacja trwa, poszukujemy Przedsiębiorców na terenie całego kraju, zdecydowanych zainwestować w biznes o charakterze franczyzowym. Oferujemy model bizesowy w postaci rozbudowy sieci placówek franczyzowych, pełniących funkcje reprezentacyjne dla kancelarii, w zakresie stacjonarnych lub zdalnych konsultacji prawnych. W ramach inwestycji przedsiębiorca nabywa prawa autorskie do logotypu marki, dostęp do narzędzi biznesowych oraz gotowych produktów sprzedażowych. Sieć kancelarii to zintegrowany element ścisłej współpracy w postaci autoryzacji placówek franczyzowych z centralą firmy. Takie rozwiązania zapewnia partnerom wsparcie w postaci obsługi klientów kancelarii. Placówki franczyzowe otrzymują w ramach inwestycji odtwórczy model biznesowy wg. ściśle określonych standardów wizerunkowych.

W ramach inwestycji:

Oprogramowanie na 5 licencji + Oddział stacjonarny

CRM-/ Sekretariat : wirtualny help desk, połączony ze stacjonarnym Sekretariatem kancelarii. Za pomocą gotowych funkcji, użytkownik będzie mógł zarządzać zdalnie korespondencją pocztową wysyłana z siedziby kancelarii. Dodatkowo umożliwia to rejestracje wszystkich zdarzeń związanych z obsługa klientów użytkownika. Stały dostęp do informacji związanej ze statusem klienta, czy nowej sprawy umożliwia płynną współpracę na odległość, w postaci błyskawicznej odpowiedzi na etapie wsparcia sprzedaży Oddziałow Stacjonarnych, Wirtualnych i Agentów, czy też pracowników struktur.

CRM-Akta sprawy: wirtualny i profesjonalny system do zarządzania dokumentami o charakterze bieżącej obsługi prawnej, wymagającej rejestracji terminów, dat, komentarzy, czy też zdarzeń w sprawie, bezpośrednio powiązanej z zarejestrowanym klientem w bazie kancelarii. Dzieli gotowym formularza, w łatwy sposób zarejestrujesz sprawę w systemie, a profesjonalny pełnomocnik w centrali będzie wirtualnym asystentem.

Chcę zostać agentem kancelarii

1.000 zł    kwota zakupu szkolenia i materiałów marketingowych

Rozbudowy sieci głównych kancelarii- nieustanna rekrutacja trwa, poszukujemy Przedsiębiorców na terenie całego kraju, zdecydowanych zainwestować w biznes o charakterze pośrednictwa. Oferujemy model bizesowy w postaci rozbudowy sieci placówek franczyzowych, pełniących funkcje reprezentacyjne dla kancelarii, w zakresie stacjonarnych lub zdalnych konsultacji prawnych. W ramach inwestycji przedsiębiorca nabywa prawa autorskie do logotypu marki, dostęp do narzędzi biznesowych oraz gotowych produktów sprzedażowych. Sieć kancelarii to zintegrowany element ścisłej współpracy w postaci autoryzacji placówek franczyzowych z centralą firmy. Takie rozwiązania zapewnia partnerom wsparcie w postaci obsługi klientów kancelarii. 

W ramach inwestycji:

Oprogramowanie do rejestracji zgłoszeń

CRM – Kampania: internetowa kampania reklamowa prowadzona w zakresie promocji usług kancelarii. Wspólny udział w stałym przedsięwzięciu ukierunkowanym, na dotarcie do klienta. Dzięki profesjonalnym narzadzią przygotowanym na potrzeby Partnerów w zakresie pozyskiwania spraw. Oferujemy płatne kampanie na Facebook, wsparcie SEO stron, również Adwords, i co najważniejsze dostęp do nowych klientów, którzy zgłoszą się na główną infolinie. Możemy spersonalizować nasze reklamy do lokalizacji biura stacjonarnego, lub wirtualnego oddziału, oraz przygotować materiały reklamowe w postaci ulotek, wizytówek dla każdego agenta kancelarii.

Dajemy Ci wsparcie w postaci specjalistów, którzy stale świadczą usługi w ramach stałej współpracy z firmą.  Ty inwestujesz tylko w budżet reklamy spersonalizowanej do własnych danych kontaktowych na użytek własny – specjaliści świadczą wsparcie aby przekazać Ci zainteresowanych ofertą w Twojej okolicy. 

Jestem Adwokatem lub Radcą Prawnym - chciałbym nawiązać stałą współpracę z kancelarią.

Jest nam niezmiernie miło, że poszukując dodatkowych usług dla Państwa kancelariii, zechcieli Państwo poświęcić uwagę specyfice usług, w których się specjalizujemy.  Swoje doświadczenie praktykujemy w Polsce już od wielu lat, dzięki nietuzinkowemu podejściu do spraw udało nam się zyskać stałą systematykę w pozyskiwaniu spraw wymagającej wspólnej obsługi. Zachęcamy kancelarie zainteresowane poszerzeniem swoich usług o profesjonalny konsulting w zakresie szeroko rozumianej pomocy prawnej. 

Outsourcing Usług Prawnych

CRM-Akta sprawy: wirtualny i profesjonalny system do zarządzania dokumentami o charakterze bieżącej obsługi prawnej, wymagającej rejestracji terminów, dat, komentarzy, czy też zdarzeń w sprawie, bezpośrednio powiązanej z zarejestrowanym klientem w bazie kancelarii. Dzieli gotowym formularza, w łatwy sposób zarejestrujesz sprawę w systemie, a profesjonalny pełnomocnik w centrali będzie wirtualnym asystentem.

CRM-/ Sekretariat : wirtualny help desk, połączony ze stacjonarnym Sekretariatem kancelarii. Za pomocą gotowych funkcji, użytkownik będzie mógł zarządzać zdalnie korespondencją pocztową wysyłana z siedziby kancelarii. Dodatkowo umożliwia to rejestracje wszystkich zdarzeń związanych z obsługa klientów użytkownika. Stały dostęp do informacji związanej ze statusem klienta, czy nowej sprawy umożliwia płynną współpracę na odległość, w postaci błyskawicznej odpowiedzi na etapie wsparcia sprzedaży Oddziałow Stacjonarnych, Wirtualnych i Agentów, czy też pracowników struktur.

Dołącz do nas i zacznijmy wspólnie pracować nad sprawą

Wybierz jeden z modeli współpracy z kancelarii i zacznijmy wspólnie świadczyć kompleksowe obsługi prawne na odległość, wspólnie możemy zrobić wiele dobrego, klientów nie brakuje, jedynie rąk do pracy. Zróbmy wspólny biznes, biznes oparty na przejrzystych zasadach, nowoczesnym zarządzaniu procesem obsługi i sprawnie zorganizowanym zdalnym narzędzia do komunikacji wewnętrznej z kancelaria

5 września 2014 r. - Data rejestracji kancelarii w KRS.
Pełne wsparcie IT obsługa i projektowanie narzędzi do zdalnej komunikacji z sekretariatami kancelarii.
Wsparcie 200 specjalistów w ramach outsourcingu
20 Oddziałow stacjonarnych w Polsce
Wirtualny Sekretariat do obsługi współpracy z kancelarią