ARiMR: 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych

Jak każda działalność produkcyjna, tak i rolnicza, kieruje się określonymi zasadami, które nie zawsze są zależne od pogody, czy też wysiłku włożonego przez rolnika. Produkcja rolnicza ze względu na swą specyfikę zasługuje na troskę ze strony państwa, szczególnie podczas tworzenia przepisów prawa regulujących wytwarzanie i obrót artykułami rolnymi. Niestety wielość i kolizyjność wielu ustaw oraz rozporządzeń powoduje, że nie tylko rolnik „ginie” w zawiłościach przepisów.
Celem pomocy w rozwikłaniu spraw spornych, od początku funkcjonowania samorządu rolniczego (przed i po reformie administracyjnej) został zatrudniony radca prawny, który podczas wyznaczonych dyżurów udzielał zainteresowanym bezpłatnych porad prawnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Na rozwój gospodarstwa można dostać 60 tys. zł.

O bezzwrotną pomoc może starać się rolnik, którego gospodarstwo ma co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych czy sadów. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS przez co najmniej dwa miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej. Aby otrzymać wsparcie, rolnik musi przedłożyć biznesplan restrukturyzacji gospodarstwa. Na jego realizację ma trzy lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. Można je wydać m.in. na budowę lub modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne.

Każdy wniosek jest oceniany punktowo. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje ilość uzyskanych punktów. Na dodatkowe punkty może liczyć młody rolnik, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Close Menu