Blog Single

22 Sie

Upadłość konsumencka 2020 rok– najważniejsze zmiany od 2020 roku

W 2020 roku sąd na etapie badania wniosku nie będzie miał obowiązku badania przyczyn powstania długów, w związku z czym upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić każdy, kto dopełni wszelkich procedur formalnych 

W styczniu 2015 r. weszły w życie przepisy nowelizujące zasady upadłości konsumenckiej, które w dużym stopniu zliberalizowały zasady i otworzyły możliwość skorzystania z tej formy oddłużenia dla osób fizycznych. Dzięki temu z roku na rok cały czas rośnie zarówno liczba składanych wniosków, jak i ogłaszanych upadłości.

W 2015 roku do sądów wpłynęło 5 616 wniosków z czego upadłość została ogłoszona w 2 153 przypadkach. W 2016 roku wniosków było już 8694, a upadłość konsumencką ogłoszono dla ok 50% z nich (4 447 upadłości).

Coraz większe zainteresowanie upadłością konsumencką

Rok 2017 to kolejny wzrost liczby wniosków – złożono ich 11 120 sztuk, z czego również prawie połowa została uznana przez sądy za zasadne i uznano ich prawo do upadłości konsumenckiej (5 470 upadłości). Rok 2018 to kolejny wzrost wpływających do sądów wniosków, których łączna liczba przekroczyła 12 tysięcy (12 719 wniosków), a liczba ogłoszonych upadłości to 6 552.

Zaproponowana w 2015 roku forma upadłości konsumenckiej z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem dłużników niebędących już w stanie spłacać swoich zobowiązań, przez co czas oczekiwania na rozpatrzenie spraw cały czas się wydłużał. Z tego powodu potrzebne były zmiany, które w zamyśle ustawodawcy mają zmniejszyć obciążenie sądów, a także przebudować zasady upadłości.

Jak jest, jak będzie…

Czy nowe prawo pomoże większej liczbie konsumentów w odzyskaniu kontroli nad swoimi finansami i rozpoczęciu nowej drogi życia bez długów?

W 2019 roku, aby ogłosić upadłość konsumencką, sąd ma obowiązek zbadania w jaki sposób doszło do powstania długów przekraczających możliwości finansowe dłużnika. Jeśli długi powstały w skutek umyślnego działania (przykładowo gdy kredyty były zaciągane z pełną świadomością, że nigdy nie zostaną spłacone), wtedy wniosek o ogłoszenie upadłości zostaje odrzucony.

Tak samo rzecz się ma w przypadku rażącego niedbalstwa i zaciągania kolejnych zobowiązań mając już problemy ze spłatą poprzednich. Jedyną szansą na ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest udowodnienie przed sędzią komisarzem, że powstałe długi i problemy w ich spłacie powstały w sposób niezawiniony przez dłużnika np. w skutek utraty pracy, choroby bądź innych czynników, które w znacznym stopniu wpłynęły na możliwość spłaty zobowiązań przez dłużnika.

Obowiązek określenia przyczyny powstania długów eliminował dużą część wnioskujących z szansy na uzyskanie upadłości.

W 2020 roku sąd na etapie badania wniosku nie będzie miał obowiązku badania przyczyn powstania długów, w związku z czym upadłość konsumencką będzie mógł ogłosić każdy, kto dopełni wszelkich procedur formalnych.

Related Posts

Leave A Comment