Czy upadłość konsumencka to dobry pomysł ?

konsultacje prawne

Jak uwolnić się od natarczywych windykatorów ?

Poradnik dłużnika

Licytacja nieruchomości ? - jak uratować

Ochrona majątku dłużnika

Profesjonalna Pomoc Prawna

obsługa prawna firm

Obsługa Pro Bono

Fundacja Antywindykacyjna

Spirala zadłużenia – jak sobie radzić ?

Wpaść w długi może tak naprawdę każdy. Czasem wystarczy jedna zła decyzja, nieprzemyślany kredyt, a nawet – ciężka sytuacja losowa, jaka pochłonie wszystkie nasze oszczędności. Sprawdziliśmy, jak wydostać się ze spirali zadłużenia i odzyskać kontrolę nad finansami. 

Anytywindykacja nie jest tajemną wiedzą, którą mogą posiąść tyko nieliczni. Jednak, aby się do tego zabrać, trzeba przyswoić kilka podstawowych informacji. W końcu cała sztuka szukania wyjścia z kryzysu polega na tym, by znaleść rozwiązanie dające pozytywne skutki prawne, w jak najkrótszym czasie. Dłużnik liczy czas, a nie pieniądze. Szukanie prawnego rozwiązania ma sens, gdy dłużnik zna prawo, na tyle dokładnie aby zrozumieć swój problem.

Zacznijmy od samego początku…

Nasza pomoc pomoże Ci poznać odpowiedź na pytanie: jak wyjść z długów ?

Jeśli wpadłeś w pętle zadłużenia zachowaj spokój. Wskażę Ci kilka bardzo sprytnych sposobów i rozwiązań, które pomogą Ci wyjść z długów oraz uświadomić Ci, że nie ma sytuacji bez wyjścia, nawet jeśli Ci się tak tylko pozornie wydaje. Zastosowanie odpowiednich sposobów zależy jednak od tego, jak bardzo zaawansowana jest Twoja sytuacja, tzn. jak daleko posunięta jest windykacja i egzekucja należności. W 2017 roku weszły w życie przepisy, które bardzo utrudniają wierzycielom ściąganie długów od dłużników. Warto wykorzystać wszystkie kruczki prawne na swoją korzyść i zacząć walczyć.

Krok 1. Audyt 

Istotą audytu jest weryfikacja przyjętych praktyk, procedur i innych wewnętrznych dokumentów pod kątem zgodności z prawem. Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu.

Jako Kancelaria mamy bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytów prawnych – nasi eksperci dokonywali oceny sytuacji prawno-podatkowej, a także zgodności praktyk księgowych firm z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na bieżąco weryfikujemy też stosowane przez naszych Klientów praktyki handlowe, analizując ich zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, konsumentów oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

prześlij zgłoszenie na adres email: kontakt@kancelaria-antywindykacyjna.pl, w odpowiedzi odeślemy Ci stosowne formularze, oraz niezbędne zgody dotyczące zachowywania poufności i przetwarzania informacji.

 

Krok 2. Konsultacje prawne.

BEZPŁATNA TELEFONICZNA KONSULTACJA PRAWNA – polega na udzieleniu w drodze rozmowy telefonicznej, konsultacji prawnej z zakresu prawa. W przypadku spraw wielowątkowych, niejednoznacznych, wymagających analizy dokumentów lub dokonania szczegółowej analizy prawnej zastrzegamy sobie możliwość uznania, że problem wykracza poza program bezpłatnych konsultacji prawnych oraz zaproponowania innego sposobu pomocy lub bezpośrednio spotkania w jednej z siedzib naszych kancelarii. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje radca prawny udzielający konsultacji informując o tym klienta.

Jak wygląda obsługa prawna kancelarii ?

Jeśli dłużnik jest naszym klientem, to staramy się przejąć  pełną kontrolę nad wszystkim. Oczywiście każdy krok w porozumieniu z Dłużnikiem.

Chodzi kancelari antywindykacyjnej o to przede wszystkim, aby działania Dłużnika były postrzegane jako logiczny i konsekwentny ciąg zdarzeń ukierunkowany na określony efekt , a nie żeby były postrzegane jako szereg chaotycznych nie skoordynowanych często sprzecznych działań Dłużnika. Wcześniej nim wybraliśmy takie spectrum działalności, pracowaliśmy, jako eksperci dla windykacji o charakterze doradczym dla banków, firm windykacyjnych czy też instytucji powiązanych i taka sytuacja w której Dłużnik wykonuje chaotyczne i sprzeczne działania jest dla tych firm idealna , bowiem daje szerokie spectrum działań i możliwości.

Zacznij sam porządkować swój problem

Pora zrobić porządki

Może trudno w to uwierzyć, ale są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, gdzie i jakie mają długi. Zaznaczamy ten problem, na podstawie naszego doświadczenia opartego na wieloletniej pracy z klientem, który niejednokrotnie o toczącym postępowaniu dowiedział, się w momencie daleko zaawansowanej egzekucji komorniczej.

To często efekt spirali zadłużenia, gdy jedną pożyczką finansuje się kolejną i tak w kółko. Rzeczywiście można się w tym wszystkim pogubić. Przychodzą pisma w sprawie zobowiązań w firmach, których się nawet nie kojarzy.

Rada: Jeśli nie pamiętasz już, gdzie masz dług, możesz zajrzeć do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) i tam sprawdzić swoją historię kredytową. Znajdziesz tam aktualne i historyczne dane o wszystkich swoich kredytach i pożyczkach zaciągniętych w bankach i SKOK-ach.

Na tym etapie trzeba więc wykonać finansowy rachunek sumienia i wypisać wszystkie długi, wraz z nazwami i kontaktami do wierzycieli oraz firm windykacyjnych. Często jest tak, że firmy czy instytucje po kilku nieudanych próbach samodzielnej windykacji, oddają sprawę w ręce firm zajmujących się odzyskiwaniem długów, które „przejmują” zobowiązanie. Warto także posegregować zobowiązania od tego najpilniejszego do względnie bezpiecznego. Na szczycie listy zawsze powinni się znaleźć dostawcy mediów i bank udzielający kredytu hipotecznego, aby nie zostać z dnia na dzień bez prądu czy gazu oraz mieć gdzie mieszkać.

Otrzymujesz telefon od negocjatora z firmy windykacyjnej?

może pismo z wezwaniem do zapłaty?
albo co gorsza – nakaz zapłaty z sądu?

Nie przypominasz sobie, jednak jakobyś miał jakieś nieuregulowane płatności i nie posiadasz żadnych dokumentów na tę okoliczność? Sytuacja nie rzadko spotykana. Zanim podejmiesz pertraktacje spłaty swojego ewentualnego długu, na początku zastosuj się do moich wskazówek:

Zażądaj od wierzyciela dokumentów potwierdzających Twój dług.

Wierzyciel to zazwyczaj firma w której potencjalnie zaciągnąłeś zobowiązanie np. kredyt, pożyczkę. Wierzycielem może być też Urząd Skarbowy, ZUS lub inna instytucja publiczna, która z mocy ustawy lub rozporządzenia ma prawo do ściągania od Ciebie niespłaconych należności z określonego tytułu np. dostałeś mandat, który musisz zapłacić.

W praktyce wygląda to tak, że wierzyciel lub firma windykacyjna wynajęta przez ta firmę na Twoją prośbę przesyła kopie lub skany dokumentów (np. na e-maila), potwierdzających istnienie Twojego długu (np. umowę, fakturę VAT czy notę księgową). Czasami zdarza się, że wierzyciel nie posiada takich dokumentów. W tej sytuacji nie wyegzekwuje Twojego długu na drodze sądowej!

Zapamiętaj podstawową zasadę: to nie Ty, ale wierzyciel musi udowodnić przed sądem, że Twój dług istnieje.

Jeśli wierzyciel skierował Twoją sprawę do rozpoznania w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przekaż ją doświadczonemu prawnikowi.

od 2010 istnieje w Polsce coś takiego jak E-Sąd czyli Sąd internetowy, od którego dostajesz np. pozew od wierzyciela czy nakaz zapłaty. Tutaj prawo ma wiele luk i uchybień, które można wykorzystać aby opóźnić lub uniknąć spłaty długu

Skuteczne wychodzenie z długów opiera się na mechanizmie przedawnienia. Nawet jeśli twój dług istnieje, i są na tę okoliczność odpowiednie dokumenty, nie oznacza to jeszcze, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia i, że wierzyciel wygra w sądzie sprawę o zapłatę Twojego długu. Wszystko zależy od tego, czy Twój dług jest przedawniony.

Roszczenie to prawo wierzyciela do żądania zapłaty przez dłużnika nieuregulowanej płatności. Z chwilą przedawnienia roszczenia, zobowiązanie dłużnika (czyli obowiązek spłaty) przekształca się w zobowiązanie naturalne. Zobowiązania naturalne to takie, które nie mogą być dochodzone przed sądem. W praktyce będziemy mieli do czynienia z dwiema sytuacjami:

Wierzyciel wystąpił na drogę procesową o zapłatę przedawnionego długu.

W takiej sytuacji możesz podnieść zarzut przedawnienia i powództwo zostanie oddalone przez sąd.

Wierzyciel podejmuje jedynie działania polubowne, mające na celu wyegzekwowanie przedawnionego długu.

Tak jak wspominałem przedawnione zobowiązanie przekształca się w tzw. „naturalne” inaczej nazywane niezupełnym. Zobowiązanie naturalne nie oznacza jednak, że takie zobowiązanie wygasa z mocy prawa. Wierzyciel lub firmy windykacyjne mogą podejmować działania na drodze polubownej. W celu doprowadzenia do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania naturalnego i tym samym pozbycia się z życia firm windykacyjnych na zawsze, możesz wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie nieistnienia roszczenia wierzyciela w związku z jego przedawnieniem w trybie 189 kodeksu postępowania cywilnego. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego

Jeśli jesteś już pewien, że Twój dług istnieje i nie jest przedawniony, rozpocznij negocjacje jego spłaty z firmą windykacyjną.

Jeżeli w pełni uznajesz swój dług, takie postępowanie może okazać się bardzo pomocne i jeśli się dobrze postarasz doprowadzi do zakończenia sporu z pewnymi ustępstwami na Twoją rzecz.

Pamiętaj, że każdemu wierzycielowi zależy na jak najmniej kosztownym odzyskaniu swoich pieniędzy. Zmiana warunków spłaty jest zatem często dla wierzyciela dużo korzystniejszym rozwiązaniem, aniżeli prowadzenie drogiej i pracochłonnej windykacji (w tym na etapie sądowym), a potem kosztownej egzekucji komorniczej.

Negocjacje zawsze kończą się wraz z momentem osiągnięcia porozumienia. Na negocjacjach z wierzycielem możesz tylko zyskać. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem w postaci podpisania ugody, wszelkie inne czynności, takie jak np. rozpoczęty proces powinny zostać zakończone.

Jak zawrzeć ugodę pozasądową z wierzycielem?

Do zawarcia ugody pozasądowej wymagana jest przede wszystkim dobra wola wierzyciela i dłużnika. Za pomocą ugody strony dochodzą do kompromisu idąc na wzajemne ustępstwa odnoszące się do wiążącej ich sprawy. Z czego powinna się składać ugoda z dłużnikiem? Pokrótce wskaże Ci tylko najważniejsze elementy takiej ugody, tj.:

 1. określenie z jakiego stosunku prawnego wynikają zawarte w niej wierzytelności (czyli np. dane dotyczące umowy bankowej lub faktury VAT itp.);
 2. szczegółowe określenie ściąganej wierzytelności, która jest jej przedmiotem oraz wskazanie dokumentów, które ją potwierdzają (np. dane dot. sądowego nakazu zapłaty);
 3. wskazanie sposobu wykonania zobowiązania oraz innych ustępstw wierzyciela, np.:

> podzielenie płatności długu na raty (ugoda musi zawierać harmonogram spłat konkretnych rat, mając na uwadze ich wysokość i terminy spłat);

> pomniejszenie kwoty długu (np. o odsetki umowne z tytułu zaciągniętego kredytu, wówczas spłacamy tylko część dot. samego kapitału);

> umorzenie części lub całości odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie (sposób powszechnie stosowany przez firmy windykacyjne);

> wycofanie ewentualnie złożonego pozwu z sądu (niewątpliwe duże ustępstwo z uwagi na wysokie koszty sądowe oraz koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika wierzyciela);

 1. zawarcie klauzuli o: zrzeczeniu się przez wierzyciela dochodzenia wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem ugody w przyszłości (klauzula o charakterze ochronnym dla dłużnika);
 2. w przypadku trwającego procesu: klauzula o wycofaniu powództwa przez wierzyciela wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia.

Na początek musisz znać różnice między ugodą pozasądową i sądowa

Warunki, jakie strony ustalą w każdym z porozumień, czy to w drodze ugody sądowej czy pozasądowej mogą być takie same, jednakże skutki polubownego załatwienia sprawy będą zgoła odmienne.

Ugoda cywilnoprawna (zwana potocznie ugodą pozasądową) została szczegółowo omówiona wyżej (patrz sposób nr 3). Ugodę pozasądową można zawrzeć zarówno przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, jak i w trakcie procesu. Należy jednak pamiętać, iż zawarcie ugody pozasądowej w trakcie trwającego postępowania sądowego powinno łączyć się z cofnięciem powództwa. UWAGA! cofając pozew DOPILNUJ aby wierzyciel złożył oświadczenie o zrzeczeniu się dochodzenia wobec Ciebie swojego roszczenia w przyszłości. Do negocjacji pozostaną koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa zawodowego prawnika w postępowaniu sądowym, które nie są małe. Negocjuj tak, abyś nie musiał zwracać wierzycielowi kosztów sądowych, a przynajmniej kosztów zastępstwa procesowego.

Ugodę sądową zawiera się natomiast przed sądem orzekającym w sprawie, jej osnowę wciąga się do protokołu rozprawy i stwierdza podpisami stron.

Zawarcie ugody sądowej powoduje zwrot połowy opłaty sądowej uiszczonej od pozwu. Pamiętaj, aby w treści ugody zawrzeć postanowienie dotyczące zapłaty poniesionej przez wierzyciela opłaty sądowej przez obie strony procesu po połowie. To co odróżnia ugodę pozasądową od sądowej to fakt, że ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu klauzuli wykonalności umożliwi wszczęcie egzekucji komorniczej. Oczywiście wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia swojego świadczenia. Potocznie mówiąc w przypadku gdybyś nie wywiązał się z postanowień takiej ugody, wierzyciel stosunkowo szybko może rozpocząć egzekwowanie swoich należności kierując sprawę od razu do komornika sądowego. Natomiast ugoda pozasądowa nie wywołuje takich skutków, w przypadku uchylania się dłużnika od wykonywania jej postanowień, koniecznym jest wytoczenie nowego powództwa, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i oczywiście oddaleniem momentu, w którym byłaby możliwość zwrócenia się do komornika o wszczęcie egzekucji.

 1. Jak pozbyć się komornika? Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Przy wszelkich uzgodnieniach z wierzycielem dotyczących spłaty dobrowolnej długu, domagaj się wycofania sprawy od komornika.Wierzyciel może zawiesić postępowanie egzekucyjne, jak również je umorzyć.Umorzenie postępowania przez komornika powoduje potrójną korzyść:
  • po pierwsze, komornik nie będzie już naliczał kosztów egzekucyjnych;
  • po drugie, w przypadku umorzenia egzekucji zostaną wycofane wszystkie zajęcia komornicze, co spowoduje, że będziesz mógł swobodnie rozporządzać całym swoim majątkiem;
  • i po trzecie w końcu – twoje życie bez komornika stanie się niewątpliwie o niebo przyjemniejsze.

  Niestety, większość wierzycieli wyraża zgodę jedynie na zwieszenie postępowania. To również jest dla Ciebie korzystna sytuacja, albowiem komornik w takiej sytuacji nie dokonuje dalszych zajęć ani nie nalicza kosztów egzekucyjnych z tytułu tych zajęć.

  Niewątpliwie największą zaletą tego rozwiązania jest wysokość opłaty egzekucyjnej jaką pobiera sobie komornik za prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2  ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik pobiera od dłużnika:

  1. Opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
  2. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

  Podsumowując, w opisanym wyżej rozwiązaniu, w najlepszym wypadku poniesiesz koszt prowadzenia sprawy przez komornika w kwocie około 400,00 zł pod warunkiem, że nie doręczono Ci jeszcze zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

  Pamiętaj, że poza kosztem prowadzenia sprawy przez komornika pozostają Ci również do opłacenia koszty egzekucyjne, jakie poniósł wierzyciel w toku postępowania. I tak, przykładowo jeśli wierzyciel złożył wniosek do komornika o złożenie zapytania do Urzędu Skarbowego celem ustalenia twojego źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazania kont bankowych dłużnika – poniósł opłatę w wysokości 45 zł.

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić swojego długu w zaproponowanej przez wierzyciela kwocie pozostaje Ci do rozważenia złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest nowy start w twoim życiu, przynajmniej od strony sytuacji materialnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każdy niewypłacalny konsument, nawet wtedy, gdy ma tylko jeden dług, którego nie jest w stanie spłacić.
 • Sąd nie uwzględni wniosku o ogłoszenie upadłości jedynie wówczas, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień, działając umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (nie oznacza to, że muszą to być tylko przyczyny całkowicie niezależne od dłużnika).
 • Opłata sądowa za wniosek wynosi 30 zł
 • Termin, w jakim dłużnik zobowiązany jest do realizacji planu spłaty długów wynosi trzy lata. Opcjonalnie w trakcie jego trwania okres ten może zostać wydłużony o dalsze 18 miesięcy.
 • Dłużnik może samodzielnie zawrzeć układ z wierzycielami, tj. uzgodnić z wierzycielami termin spłaty długu i wielkości spłacanego zadłużenia. W przypadku jego wynegocjowania, a następnie wykonania, upadły może zachować część swojego majątku.
 • Jeżeli natomiast jest oczywiste, że dłużnik nie jest w stanie zrealizować planu spłaty wierzycieli – może złożyć wniosek o umorzenie wszelkich ciążących na nim długów.

Jeśli nie zawrzesz układu z wierzycielami, musisz mieć świadomość pełnych konsekwencji, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości. Oznacza to oddanie twojego całego majątku w ręce syndyka, który dąży do jego jak najszybszego spieniężenia majątku i spłaty wierzycieli.

Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że po prawomocnym ustaleniu planu spłaty wierzycieli  Twoje dochody staną się nie tylko wolne od jakichkolwiek działań egzekucyjnych (egzekucje zostają wszak umorzone z chwilą ogłoszenia upadłości) ale również nie wchodzą do masy upadłości. Możesz rozpocząć normalną pracę zarobkową, a także rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej biorąc oczywiście pod uwagę konieczność terminowych spłat na rzecz wierzycieli w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sprawdź swoją zdolność kredytową bo być może stać Cię na kredyt konsolidacyjny w banku, który jest najlepszym sposobem na restrukturyzację kredytów gotówkowych (z hipotecznymi dużo trudniej). Nie dość, że zamienisz stare kredyty na jeden nowy to rata będzie niższa a termin spłaty dłuższy.

Jeśli twoje zadłużenie wynosi do max 30 tys zł to można pomyśleć także o pożyczce ratalnej pozabankowej dla zadłużonych. Popularna jest tez moja porównywarka pożyczek na raty. Jest to skuteczny i popularny sposób na spłatę drogich chwilówek i rozłożenie sobie płatności na raty, które jesteś w stanie płacić.

Bardzo nam jest miło, iż nasza praca znalazła uznanie wśród mediów, m.in. z racji pozytywnych rekomendacji naszych klientów Kancelaria Antywindykacyjna była wielokrotnie gościem różnych programów publicystycznych.

Uczestniczyliśmy kilkukrotnie w programie Pani Agaty Młynarskiej pt:”Świat się kręci” emitowanym na łamach TVP 1, przedstawialiśmy kuluary pracy antywindykatora, a praktyczną stroną efektów naszej pracy byli klienci naszej kancelarii, którzy mogli opowiedzieć o charakterze samej współpracy z naszą firmą.

Również warte uwagi jest wystąpienie w programie Dzień Dobry TVN, prowadzonym przez Panią Dorotę Wellman oraz Pana Marcina Prokopa, w telewizji śniadaniowej Prezes kancelarii Dominik Ciecierski przedstawił widzą w jaki sposób stawia dłużników na nogi. To tylko niektóre publikacje, które mogą Państwo znaleźć na nasz temat.

Czasopismo biznesowe Forbes wyróżniło naszą kancelarię za kreatywność oraz za innowacyjne myślenie, to dla nas szczególne wyróżnienie, z uwagi na fakt, iż znaleźliśmy uznanie nie tylko jako prawnicy, ale też jako przedsiębiorcy.

Wielkim uznaniem będzie dla kancelarii, jeśli dzięki tym materiałom publicystycznym dojdą Państwo, do wniosku, że jesteśmy ekspertami, którym można zaufać i warto rozpocząć współprace, bo o efektach naszej współpracy można się przekonać tylko w jeden sposób.

Wspieramy naszą działalność poprzez fundacje działająca pod nazwą Fundacja Antywindykacyjna.

Co mówią o Nas w mediach ?

RODO Kancelaria Antywindykacyjna

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu kancelaria-antywindykacyjna.com oraz kancelaria-antywindykacyjna.pl

Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszej Informacji Prawnej. Zamykając ten komunikat lub przechodząc do serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez KANCELARIA ANTYWINDYKACYJNA LIMITED. W celu ich analizowania i profilowania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać informując nas o tym w formularzu zgłoszeniowym.

kontakt