Chcesz uniknąć komornika ?

Co robić w momencie wezwania do zapłaty ?

Pierwszym krokiem po otrzymaniu wezwania do zapłaty powinno być zawsze dokładnie przeanalizowanie stanu faktycznego i prawnego zobowiązania oraz zbadanie, czy okoliczności nie budzą wątpliwości co do zasady i wysokości wskazanego zadłużenia.

Czytaj więcej

Jak rozmawiać z firmą windykacyjną. ?

Firmy windykacyjne rozmawiają zawsze bardzo chętnie, ale takie rozmowy są pełne haczyków. Nie należy zapominać, iż wszystko jest nagrywane, a więc może zostać wykorzystane przeciwko dłużnikowi. Oddzwaniający może mieć dobre intencje biorąc sprawy w swoje ręce, ale może też pogorszyć swoją sytuację, jeśli zadeklaruje spłaty w określony sposób w porozumieniu z windykatorem.

Czytaj więcej.

Wizyta komornika w mieszkaniu – Co robić ?

Ważną rzeczą w procedurach windykacyjnych są zabezpieczenia. Organy egzekucyjne niestety nie mają związanych rąk przy dokonywaniu czynności mających na celu zabezpieczenie majątku dłużnika. Pierwszym krokiem najczęściej jest wysyłanie przez kancelarie komornicze wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie kancelarii komorniczej. Na podstawie tego zdarzenia komornik czy też asesor komorniczy ustalają stan majątku dłużnika i budują sobie obraz egzekucji.

Czytaj więcej.

Chcesz uniknąć komornika ?

za pomocą kilku prostych kroków możesz poprawić swoją sytuację.

Zajmujemy się rozwiązywaniem najtrudniejszych spraw. Nasze doświadczenie, to wieloletni wkład w obsłudze spraw o charakterze antywindykacyjnym. W szczególności złożone postępowania prawne, w relacjach z wierzycielami.

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw, w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego. Potrafimy stworzyć stabilny scenariusz naprawczy  dla każdego dłużnika, na każdym etapie postępowania.

duże doświadczenie – 100% skuteczność. sprawdź jak możemy ci pomóc!

Jak pozbyć się komornika? Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Przy wszelkich uzgodnieniach z wierzycielem dotyczących spłaty dobrowolnej długu, domagaj się wycofania sprawy od komornika.Wierzyciel może zawiesić postępowanie egzekucyjne, jak również je umorzyć. Umorzenie postępowania przez komornika powoduje potrójną korzyść:

Zatrzymanie opłat egzekucyjnych

komornik nie będzie już naliczał kosztów egzekucyjnych;

Wycofanie zajęć komorniczych

w przypadku umorzenia egzekucji zostaną wycofane wszystkie zajęcia komornicze, co spowoduje, że będziesz mógł swobodnie rozporządzać całym swoim majątkiem;

Wycofanie komornika na wniosek wierzyciela

twoje życie bez komornika stanie się niewątpliwie o niebo przyjemniejsze.

Niestety, większość wierzycieli wyraża zgodę jedynie na zwieszenie postępowania. To również jest dla Ciebie korzystna sytuacja, albowiem komornik w takiej sytuacji nie dokonuje dalszych zajęć ani nie nalicza kosztów egzekucyjnych z tytułu tych zajęć.

Wezwanie od zapłaty - co ma na myśli przyszły wierzyciel ?

Jak sobie poradzić z firmą windykacyjną ?

Nękanie przez windykatorów - audio poradnik.

Nękanie telefonami, grożenie prokuraturą i więzieniem, nachodzenie w domu – firmy windykacyjne bardzo często chwytają się metod, które nie są zgodne z prawem wykorzystując naszą niewiedzę. Dolnoślązacy należą do najbardziej zadłużonych w kraju, a Wrocław jest stolicą firm windykacyjnych, więc problem w naszym regionie jest nasilony. Tymczasem okazuje się, że w takich sytuacjach wystarczy zajrzeć w dekalog dłużnika, czyli Poradnik Dobrych Praktyk lub skorzystać z usługi antywindykatora.